KE zatwierdziła mechanizm pozwalający Polsce na odsunięcie wdrożenia dyrektywy IED

KE zatwierdziła mechanizm pozwalający Polsce na odsunięcie wdrożenia dyrektywy IED
J.J Verhoef, flickr cc-by-2.0

{więcej}Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowany przez Polskę Przejściowy Plan Krajowy (PPK). Plan ten spowoduje opóźnienie wejścia w życie dyrektywy IED dotyczącej emisji CO2.

Dyrektywa IED z 2010 roku zobowiązuje ciepłownie, elektrownie i elektrociepłownie o mocy większej niż 50 MW do znaczących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłów.

Ze względu na dotkliwość wprowadzanych zmian dla wprowadzających ją państw członkowskich, dyrektywa przewiduje możliwość zastosowania tzw. mechanizmów łagodzących. Taki mechanizm zastosowała Polska wprowadzając Przejściowy Plan Krajowy.

REKLAMA
REKLAMA

Zatwierdzony przez Komisję Europejską plan dotyczący emisji CO2 pozwala Polsce na przesunięcie wdrożenia zaostrzonych standardów emisyjnych z 2016 r. do połowy 2020 r.

PPK nie jest planem obowiązkowym. Polska energetyka będzie mogła z niego skorzystać lub nie. Operatorzy elektrowni i elektrociepłowni, którzy się na to zdecydują, będą musieli wywiązywać się z dotrzymania przyznanych udziałów w pułapach emisyjnych określonych na poszczególne lata obowiązywania Planu.  

Plan dotyczy bezpośrednio 73 obiektów na terenie Polski.

gramwzielone.pl