J. Piechociński pisze list do KE w obronie "neutralności technologicznej" miksu energetycznego krajów UE

J. Piechociński pisze list do KE w obronie "neutralności technologicznej" miksu energetycznego krajów UE
Janusz Piechociński. Foto: World Coal Association, flickr cc-by

{więcej}Minister gospodarki Janusz Piechociński zwrócił się do Komisji Europejskiej o rewizję regulacji dot. wspólnotowej polityki energetycznej zaproponowanych w grudniu przez KE w ramach projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (projekt EEAG). 

Wicepremier ocenia, że zaproponowane przez Komisję Europejską wytyczne „mogą znacznie utrudnić realizację celów zrównoważonego rozwoju, a w szerszej perspektywie budowę wewnętrznego rynku energii” (za PAP). Zdaniem Janusza Piechocińskiego, zaproponowane przez KE wytyczne utrudnią tworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w infrastrukturę energetyczną, która jest niezbędna do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa energetycznego.

Zdaniem szefa MG, problematyczne jest m.in. pominięcie w propozycjach KE w definicji infrastruktury energetycznej infrastruktury sieci dystrybucyjnych, co ma znaczenie w związku z wypełnianiem zobowiązań energetyczno-klimatycznych w zakresie OZE.

REKLAMA
REKLAMA

PAP podaje ponadto, że zdaniem Janusza Piechocińskiego, proponowane przez Komisję Europejską zapisy projektu naruszają traktatowe zasady subsydiarności i proporcjonalności, a także nie pozwalają na „zachowanie neutralności technologicznej w kształtowaniu miksu energetycznego przez kraje członkowskie”.

Polska Agencja Prasowa powołuje się na dzisiejszy komunikat Ministerstwa Gospodarki, z którego wynika, że – zdaniem szefa tego resortu – propozycje KE skomplikują sprawne wykorzystanie środków z budżetu UE na lata 2014-2020 na zadania z zakresu energetyki.

– Oprócz aspektu środowiskowego liczy się również bezpieczeństwo dostaw energii, dlatego też konieczne jest dopuszczenie wspierania mechanizmów interwencyjnych na rynku energii także ze źródeł konwencjonalnych i jądrowych – PAP cytuje komunikat Ministerstwa Gospodarki. 

gramwzielone.pl