Dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację. Rusza nabór wniosków

Dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację. Rusza nabór wniosków
Yingli Green

Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków w nowej edycji rządowego programu Czyste Powietrze, w którym można pozyskać dotacje na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła. Nowością jest możliwość pozyskania dotacji na fotowoltaikę. W porównaniu do poprzedniej wersji programu jego zasady zostały istotnie zmienione. Pozyskanie dofinansowania ma być prostsze i szybsze. Przy tym dotacja z Czystego Powietrza nie wykluczy dofinansowania na ten sam cel z gminy.

Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dofinansowanie w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

REKLAMA

Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną. W pierwszej edycji programu można było uzyskać na nią – podobnie jak na kolektory słoneczne – tylko pożyczkę. Teraz program Czyste Powietrze ma zostać zintegrowany z innym programem NFOŚiGW Mój Prąd, z którego przyznawane są dotacje do 5 tys. zł na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.

Dofinansowanie w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków będzie można uzyskać w formie dotacji. NFOŚiGW zrezygnował z dodatkowej formy dofinansowania w formie pożyczek, która była oferowana w pierwszej edycji programu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, a która nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak dotacje.

Będzie można natomiast uzyskać komercyjną pożyczkę na inwestycje realizowane w ramach programu Czyste Powietrze w jednym z banków, które nawiążą współpracę z NFOŚiGW.

Na ten moment ta opcja nie jest jednak aktywna. Fundusz na razie rozmawia z bankami zrzeszonymi w Związku Banków Polskich, które mogą zaangażować się w program. Oferta finansowania uzupełniającego i pomostowego ma zostać uruchomiona we wrześniu br.

Zmienione zostały zasady przyznawania dotacji. Wcześniej ich wysokość była powiązana z siedmioma progami dochodowymi beneficjentów. Czym mniejszy dochód, tym mniejszą dotację można było otrzymać.

Obecnie podstawowy poziom dofinansowania jest przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł, natomiast podwyższoną dotację będzie mogło uzyskać gospodarstwo domowe wieloosobowe przy dochodach miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 1960 zł netto na osobę.

Maksymalna wysokość dotacji wyniesie 20 tys. zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania i 32 tys. zł przy rozszerzonym dofinansowaniu dla mniej zamożnych beneficjentów.

Na razie będzie można uzyskać tylko podstawowy poziom dofinansowania. Uruchomienie drugiej możliwości wymaga sfinalizowania prowadzonych obecnie prac legislacyjnych.

Wysokość dotacji zostanie powiązana z efektem ekologicznym. Największe dofinansowanie będzie wypłacane w przypadku instalacji pomp ciepła, a dotacja zostanie powiększona o 5 tys. zł jeśli jednocześnie zostanie zamontowana domowa instalacja fotowoltaiczna.

REKLAMA

Wnioski o dotacje można składać poprzez portale beneficjenta udostępnione przez każdy z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które ocenią wnioski, podpiszą umowy, rozliczą inwestycje i następnie wypłacą środki.

W program zaangażowane są także wybrane gminy, w których będzie można składać wnioski w wersji papierowej przekazywane następnie do właściwego wfośigw. Obecnie taka możliwość występuje już w przypadku około 650 gmin.

Na razie nie można skorzystać z kolejnej nowości w programie Czyste Powietrze, jaką ma być możliwość złożenia wniosku za pomocą rządowego portalu gov.pl. Ta funkcjonalność ma być gotowa w ciągu kilku tygodni.

Zmiany w nowej wersji programu – uproszczenie wniosku i zmniejszenie liczby dokumentów – mają przyczynić się do znaczącego skrócenia okresu od złożenia wniosku do przyznania dofinansowania. Fundusz szacuje, że dotychczas ten proces zajmował średnio 90 dni, a teraz ma to być 30 dni.

W nowej wersji Czystego Powietrza NFOŚiGW zrezygnował z konieczności załączenia do wniosku audytu energetycznego i dokumentu potwierdzającego dochody w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w podstawowym wymiarze. Ten dokument zostanie zastąpiony oświadczeniem wnioskodawcy.

Do wniosku o dofinansowanie będzie trzeba dołączyć jedynie dokument poświadczający własność nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej, ewentualnie zgodę współwłaścicieli budynku lub małżonka na realizację inwestycji.

Natomiast w przypadku ubiegania się o podwyższoną dotację konieczne będzie jeszcze dołączenie wydawanego przez gminę dokumentu potwierdzającego dochody.

Otrzymanie dofinansowania z Czystego Powietrza nie wykluczy ubiegania się o dofinansowania na tę samą inwestycję, jeśli takie będzie oferować gmina, w której znajduje się dany budynek. Chodzi o rządowy program Stop Smog, w którym o dofinansowanie będą mogli ubiegać się mieszkańcy posiadający najniższe dochody.

Dotacja z programu Stop Smog może wynosić nawet 90-100 proc. wartości realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać potrzebującym większego wsparcia mieszkańcom gmin, które zaangażują się w ten program.

Takie gminy mogą uzyskać rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, finansującą 70 proc. kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów.

Więcej informacji na temat nowych zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze: Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. 10 najważniejszych zmian.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.