Wzrosną dotacje na termomodernizację i wymianę pieców w programie Czyste Powietrze

Wzrosną dotacje na termomodernizację i wymianę pieców w programie Czyste Powietrze
Fotolia

Nabór wniosków w zaktualizowanym programie dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, Czyste Powietrze, trwa od kilku miesięcy. Wkrótce wysokość dotacji dla najmniej zamożnych beneficjentów zostanie zwiększona, co umożliwią regulacje uchwalone dzisiaj przez Sejm. Dotychczas w drugiej edycji Czystego Powietrza, realizowanej od połowy maja, złożono wnioski o dotacje o wartości przekraczającej 123 mln zł. 

Wyższe dotacje dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w stosunku do pozostałych beneficjentów, zostały przewidziane już na etapie ogłoszenia drugiej edycji programu Czyste Powietrze.

Obecnie podstawowy poziom dofinansowania jest przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł, natomiast podwyższoną dotację będzie mogło uzyskać gospodarstwo domowe wieloosobowe przy dochodach miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 1960 zł netto na osobę.

REKLAMA

Maksymalna wysokość dotacji wyniesie 20 tys. zł w przypadku podstawowego poziomu i 32 tys. zł przy rozszerzonym dofinansowaniu dla mniej zamożnych beneficjentów.

Na razie można uzyskać tylko podstawowy poziom dofinansowania. Uruchomienie drugiej możliwości wymaga uchwalenia regulacji, których procedowanie rozpoczęło się w tym tygodniu w parlamencie. 

Wysokość dotacji zostanie powiązana z efektem ekologicznym. Największe dofinansowanie będzie wypłacane w przypadku instalacji pomp ciepła, a dotacja zostanie powiększona o 5 tys. zł jeśli jednocześnie zostanie zamontowana domowa instalacja fotowoltaiczna.

Dzisiaj Sejm uchwalił ustawę zawierającą regulacje, które mają umożliwić wprowadzenie wyższych dotacji. Zmiany zostały włączone do zgłoszonej przez PiS nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, „osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego”.

Żądając wydania zaświadczenia, potencjalny beneficjent dofinansowania ma składać oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Takie zaświadczenie ma wydawać wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej chcącej skorzystać z dofinansowania z NFOŚiGW.

W zaświadczeniu ma być wskazywana wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz ma być wskazane, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ma być ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;  lub w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Na co można dostać dotację z Czystego Powietrza?

Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

REKLAMA

Dofinansowanie w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną. W pierwszej edycji programu można było uzyskać na nią – podobnie jak na kolektory słoneczne – tylko pożyczkę. Teraz program Czyste Powietrze został zintegrowany z innym programem NFOŚiGW Mój Prąd, z którego przyznawane są dotacje do 5 tys. zł na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.

Ile wniosków o dotacje? 

Od 15 maja, czyli od rozpoczęcia drugiego naboru wniosków w programie Czyste Powietrze, do NFOŚiGW wpłynęło już 12,2 tys. wniosków o dotacje, w tym ponad tysiąc wniosków złożono w formie elektronicznej. Taka opcja składania wniosków została udostępniona od 10 czerwca. 

Wcześniej portal Gramwzielone.pl zapytał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o to, ilu z dotychczasowych wnioskodawców w drugiej edycji Czystego Powietrza wystąpiło o dotacje na odnawialne źródło energii – pompę ciepła czy fotowoltaikę.

NFOŚiGW poinformował nas, że od rozpoczęcia drugiego naboru, czyli od 15 maja, do 26 czerwca otrzymał 1430 wniosków, w których uwzględniono pompy ciepła, podczas gdy wszystkich wniosków o dotację na montaż nowej instalacji c.o. i c.w.u. było do tego czasu 2525.

Ponadto w 727 wnioskach przyjętych w tym okresie w Czystym Powietrzu uwzględniono zakup i montaż domowej instalacji fotowoltaicznej, co stanowiło 9,6 proc. wszystkich złożonych wniosków.

W pierwszej edycji programu, w której nabór wniosków był prowadzony od września 2018 roku do połowy maja 2020 r., złożono niemal 140 tys. wniosków o dofinansowanie. 

W wyniku pierwszego naboru podpisano w sumie 91 tys. umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1,699 mld zł, co stanowi 1,64 proc. całkowitego budżetu programu, który ma wynieść w sumie 103 mld zł.

W tym w podpisanych umowach przeznaczono 1,564 mln zł w formie dotacji, a 135 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek. Ta druga forma dofinansowania w obecnej wersji Czystego Powietrza nie jest już dostępna. 

W sumie NFOŚiGW otrzymał w obu edycjach programu już ponad 151,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania w formie dotacji i pożyczek sięgającą 3,07 mld zł. 

W tym 123,14 mln zł to kwota dotacji, o które ubiegają się dotychczasowi wnioskodawcy w drugiej edycji programu Czyste Powietrze. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.