Możliwe kary za fałszywe oświadczenia w deklaracjach CEEB

Możliwe kary za fałszywe oświadczenia w deklaracjach CEEB
Fot. Agnieszka, flickr cc

W deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierane są informacje o stosowanych źródłach ciepła i spalanych paliwach. Okazuje się, że w aktualizacjach deklaracji do CEEB pojawiały się nieprawdziwe informacje, co mogło mieć na celu pozyskanie dodatków oferowanych gospodarstwom domowym w ramach działań mających na celu ochronę przed wzrostem kosztów ciepła i paliw energetycznych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych mieli czas na złożenie deklaracji do CEEB do 30 czerwca 2022 roku. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odnotowuje, że zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

REKLAMA

GUNB jednocześnie informuje o zjawisku aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przy czym aktualizowane informacje nie zawsze mogły być zgodne ze stanem faktycznym.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia” – czytamy w komunikacie GUNB.

REKLAMA

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza, a na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny prowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

„To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła” – informuje GUNB.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.