Mazowsze będzie mieć swoją uchwałę antysmogową

Mazowsze będzie mieć swoją uchwałę antysmogową
Fot. Radek Kołakowski, flickr cc

Kolejnym województwem, które przyjmie własne regulacje w zakresie walki z tzw. niską emisją, może być woj. mazowieckie. Pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową przyjęli wczoraj radni Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na Mazowszu trwają prace nad uchwałą antysmogową, a do połowy lutego samorządy mają czas na odesłanie do marszałka ankiet, w których podsumują swoje działania służące ochronie powietrza.

Dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska pokazują, że największe stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 uśrednione dla tego roku odnotowywane są na stacjach zlokalizowanych pod Warszawą – w Legionowie, Otwocku i Piastowie, ale problem widać również w Siedlcach i samej Warszawie. Analizując dane całoroczne widzimy, że problem pojawia się okresowo we wszystkich strefach województwa mazowieckiego w zależności od warunków atmosferycznych – informuje Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego.

REKLAMA

Uchwała antysmogowa na Mazowszu ma powstać jeszcze w tym roku i pozwoli wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy dotyczące m.in. kotłów ciepłowniczych.

Marszałek Adam Struzik informuje, że uchwała wskaże m.in. jakie paliwa będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

UMWM informuje, że oprócz zbierania informacji od samorządów w zakresie podejmowanych przez nich działań trwa też pozyskiwanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń grzewczych m.in. wykorzystujących węgiel. W pełnym zdiagnozowaniu sytuacji ma pomóc ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi.

REKLAMA

Pilnie potrzebne są rozwiązania systemowe ze strony rządu, dalsze zaangażowanie samorządów, ale i samych mieszkańców. Obawiam się jednak, że plany przejęcia przez rząd wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które do tej pory były ważnym źródłem wsparcia na tego typu inwestycje, mogą zagrozić kontynuacji tych działań – komentuje marszałek Struzik.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że w ramach RPO WM 2007–2013 zrealizowano 66 projektów związanych z efektywnością energetyczną i OZE. Wartość tych projektów to 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 164,6 mln zł. Udało się m.in.: przeprowadzić termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych. Powstały instalacje solarne, zamontowano pompy ciepła, wybudowano również 6 elektrowni wiatrowych.

Również w obecnej agendzie unijnej na lata 2014–2020 zaplanowano podobną pomoc. 88 projektów obejmie m.in. termomodernizację budynków publicznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę parkingów „Parkuj i Jedź” czy budowę tras rowerowych. Dofinansowanie unijne do tych projektów wyniesie ponad 408 mln zł. Na ten rok zaplanowano również kolejne nabory na wsparcie projektów, których realizacja ma poprawić jakość powietrza. Do wykorzystania jest ponad 221 mln zł.

Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2007–2016 na zadania poprawiające jakość powietrza przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. zadań. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła. Powstały również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy systemy fotowoltaiczne. Przeprowadzono termomodernizację budynków. W bieżącym roku na ten cel jest zarezerwowanych 45 mln zł.

UMWM wskazuje, że skuteczne działania w walce z niską emisją samorządom utrudnia szereg barier – prawnych, technicznych i finansowych. Chodzi m.in. o brak podstaw prawnych do przygotowywania programów ograniczenia niskiej emisji, brak możliwości nałożenia przez samorządy wojewódzkie obowiązku realizacji działań naprawczych przez samorządy gminne i powiatowe, a także niewystarczające regulacje prawne dotyczące kontrolowania osób fizycznych, brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych z instalacji spalania paliw o mocy do 1 MW czy dostępność w handlu węgla niskiej jakości.

Pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową przyjęły wczoraj władze woj. małopolskiego, a do podobnego ruchu przygotowują się też m.in. władze woj. śląskiego. Więcej informacji na ten temat w artykule: Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski przyjęta.

red. gramwzielone.pl