Zasady produkcji odnawialnego wodoru zatwierdzone przez UE

Zasady produkcji odnawialnego wodoru zatwierdzone przez UE
Enertrag

Dzisiaj Unia Europejska zakończyła proces legislacyjny związany z wdrożeniem regulacji dotyczących tzw. odnawialnego wodoru. Czyli takiego, którego produkcja zasilana jest energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Unia Europejska zakończyła dzisiaj wdrażanie regulacji określających zasady wytwarzania odnawialnego wodoru, publikując w Dzienniku Urzędowym UE dwa akty legislacyjne poświęcone H2.

Pierwszy to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1184, które zawiera metodologię obliczania śladu węglowego dla bazujących na wodorze paliw określanych jako RFNBO (ang. renewable fuels of non-biological origin). Obejmuje ona cały proces począwszy od produkcji energii elektrycznej wykorzystanej do wytworzenia RFNBO aż po transport paliwa do odbiorcy końcowego.

REKLAMA

Drugi z opublikowanych dokumentów to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1185, które określa konieczne do spełnienia warunki, aby wodór można było uznać za odnawialny. Kryteria określające zasady produkcji zielonego wodoru mają być wdrażane stopniowo z uwzględnieniem okresu przejściowego, który ma obowiązywać do początku 2028 roku.

Bezpieczeństwo dla inwestorów

Jak podkreśla Komisja Europejska, wprowadzenie obu aktów delegowanych było konieczne w kontekście uwzględnienia konsumpcji zielonego wodoru w udziale OZE w miksie energetycznym Unii Europejskiej i miksach poszczególnych państw członkowskich.

Dzięki przyjętym regulacjom inwestorzy mają otrzymać bezpieczne otoczenie regulacyjne, w którym będą mogli wdrażać projekty związane z produkcją, transportem i konsumpcją wodoru wytwarzanego z udziałem energii odnawialnej. To zaś ma zapewnić osiągnięcie celu wyznaczonego przez Unię Europejską w strategii REPowerEU. Zakłada ona produkcję 10 mln ton zielonego wodoru na terenie UE oraz importowania takiego samego wolumenu na teren Wspólnoty do roku 2030.

REKLAMA

Więcej wodoru – więcej OZE

Nowe wodorowe prawo uwzględnia zasadę „dodatkowości” H2, która została wcześniej wpisana do dyrektyw o odnawialnych źródłach energii (RED II). Jej celem jest zapewnienie, aby zwiększaniu produkcji zielonego wodoru towarzyszył wzrost mocy wytwórczych w OZE.

Realizacja ambitnych celów w zakresie produkcji zielonego wodoru może okazać się bowiem niemożliwa, jeśli sektor elektroenergetyczny w UE nie zapewni dodatkowych ogromnych wolumenów energii pochodzącej z OZE, potrzebnej do zasilania elektrolizerów wytwarzających H2. O ile bowiem na razie zapotrzebowanie na energię z OZE konsumowaną przez działające na terenie UE elektrolizery pozostaje marginalne, o tyle w kolejnych latach powinno ono szybko rosnąć wraz z uruchamianiem wielkoskalowych elektrolizerów.

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej osiągnięcie celów produkcji zielonego wodoru na 2030 rok będzie wymagać zapewniania do tego czasu dodatkowych wolumenów odnawialnej energii elektrycznej w ilości około 500 TWh rocznie, co ma stanowić około 14 proc. konsumpcji energii elektrycznej w Unii (w 2021 roku całkowita produkcja energii elektrycznej w UE wyniosła 2785 TWh, z czego 1/3 pochodziło ze źródeł odnawialnych).

Nowe regulacje dotyczące wodoru odnawialnego zostały dzisiaj opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie za 20 dni.

Oba akty delegowane są dostępne w Dzienniku Urzędowym UE pod następującymi linkami:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1184 z dnia 10 lutego 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 przez ustanowienie unijnej metodyki określającej szczegółowe zasady produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego (link do dokumentu w j. polskim)
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1185 z dnia 10 lutego 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz poprzez określenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzącym z recyklingu paliwom węglowym (link do dokumentu w j. polskim).

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.