Pojazdy elektryczne korzystne podatkowo – zwolnienia z akcyzy, PIT i CIT

Pojazdy elektryczne korzystne podatkowo – zwolnienia z akcyzy, PIT i CIT
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 29 mln pojazdów każdego rodzaju, z czego przeważającą grupę zapełniają samochody osobowe. Należy podkreślić, że tak ogromna liczba posiadanych samochodów wiąże się z produkcją znacznych ilości składników zanieczyszczających powietrze  pisze Mirosław Siwiński, partner w Advicero Nexia.

Jak wskazują statystyki, średnia emisja CO2 diesli dla samochodów osobowych wyniosła 122g CO2/km. Mając na uwadze powyższe i świadomość tego, jak złe korzyści przynoszą dla środowiska takie emisje dwutlenku węgla, należy zastanowić się nad alternatywami, jakie dzisiejsza doba innowacji pozwala nam wykorzystać.

Pojazdy elektryczne były dotychczas kojarzone z dużym wydatkiem ze strony konsumenta. Ich zakup był drogi w porównaniu do kupna samochodów z napędem spalinowym. Jednak od niedawna możemy zauważać wprowadzane zachęty podatkowe, które mają skupić większą liczbę osób zainteresowanych kupnem samochodów elektrycznych, a tym samym zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat ekologii. Warto zaznaczyć, że zauważony trend dbania o ekologię powoduje zmianę w nastawieniu społeczeństwa do tematów ekologicznych, a konsekwencji dbanie o środowisko staje się dla nich priorytetem.

REKLAMA

Z roku na rok, można obserwować tendencję wzrostową, osób decydujących się na zakup przedmiotów droższych z poszanowaniem na dbanie o środowisko. Tak też, w przypadku samochodów elektrycznych stosowane są różne korzyści, w tym przypadku oferowane przez rządzących, które mogą przyczynić się nawet do oszczędności w zakresie podatkowym.

Jednym działaniem zachęcających potencjalnych kupców mają być m.in. zwolnienia podatkowe, które stosunkowo mogą pomóc w rozwoju elektromobilności w Polsce. Jest to z pewnością krok nie tylko w stronę technologii, ale również krok w stronę zmian nawyków ekologicznych Polaków.

Akcyza – zwolnienie podatkowe

Ustawa z 2018 roku o elektromobilności wprowadzała już wcześniej zwolnienie pojazdów elektrycznych z podatku akcyzowego. Należy jednak wskazać, że ta preferencja musiała jednak uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, która finalnie dopuściła zwolnienie akcyzowe od samochodów elektrycznych w Polsce, a także wprowadziła wyższy limit amortyzowania tych samochodów do 225 000 zł. Wobec tego, zwalnia się od akcyzy samochody osobowe będące pojazdami elektrycznymi oraz samochody osobowe napędzane wodorem.

Co ważne, do dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest stosowanie zwolnienia od akcyzy do pojazdów hybrydowych o napędach spalinowo – elektrycznych, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania i których pojemność silnika spalinowego wynosi do 2 litrów.

Został wskazany jednak warunek skorzystania ze zwolnienia podatkowego, który wymaga złożenia wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia i które potwierdza zwolnienie od akcyzy. Aby uzyskać powyższe zaświadczenie konieczne jest uargumentowanie faktu, że nasz samochód jest utożsamiany z samochodem elektrycznym, hybrydowym czy napędzanym wodorem.

Nowe stawki akcyzy

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma przekonać społeczeństwo do nabywania samochodów, które wykorzystują paliwa alternatywne. Stosowanie znacznego przywileju, jakim jest obniżenie stawki podatku akcyzowego aż o połowę, może generować bardziej atrakcyjną ofertę dla przyszłych inwestorów.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje następujące korzyści podatkowe:

  • stawka akcyzy 9,3% na samochody hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania oraz samochody hybrydowe, które można ładować z gniazda i których pojemność silnika wynosi między 2 – 3,5 litra;
  • stawka akcyzy 1,55 % na samochody hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania i których pojemność silnika wynosi do 2 litrów.

Konkludując różnica pomiędzy przepisami o zwolnieniu i o stawkach jest taka, że zwolnienie dotyczy wyłącznie pojazdów ładowanych zewnętrznie.

REKLAMA

Pojazd pracownika z niższym PIT

Niedawno wydano korzystną dla podatnika interpretację indywidualną (0114-KDIP3-2.4011.587. 2019.1.JK3), w której organ stwierdził, że przychód pracownika w związku z korzystaniem przez niego z samochodu elektrycznego dla celów prywatnych będzie mogło przybrać formę bardziej korzystną niż dotychczas.

Istotnym dla sprawy okazały się regulacje prawne, które dotyczą aut tradycyjnych. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy pracownik używa samochodu firmowego dla celów prywatnych, pracodawca ma obowiązek naliczyć miesięczny przychód odpowiednio do pojemności silnika, tj. przy pojemności do 1600 cm3 zastosowanie znajdzie kwota 250 zł, a po przekroczeniu tej pojemności kwota ta wzrośnie do 400 zł.

Zgodnie z twierdzeniem organu podatkowego, w przypadku samochodu elektrycznego przepis szczególny nie znajdzie zastosowania ze względu na brak zasad względem naliczania przychodu w tej kwestii. Jak wskazano, wykorzystuje się tu tylko energię elektryczną, która zasilana jest zewnętrznym źródłem i jego pojemność wyniesie 0. Wobec tego przychodem pracownika będzie kwota 250 zł w okresach miesięcznych.

Zakup pojazdów elektrycznych z ulgą podatkową?

W Sejmie pojawił się projekt ustawy, który przewiduje zwolnienie od podatku PIT i CIT w zakresie dotacji nabycia pojazdów elektrycznych udzielanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Wskazuje się, że zwolnienie z podatków dochodowych będzie prowadziło do wzrostu zainteresowania dotacjami oferowanych z FNT.

Przy ewentualnej sytuacji nabycia samochodu elektrycznego jego wsparcie finansowe będzie wynosiło nawet 30% ceny dla osób fizycznych. Przewidywanym warunkiem jest również stosowanie się do limitu, który został wyznaczony do 125 000 zł wartości samochodu. Natomiast inny limit obowiązuje w przypadku samochodów napędzanych wodorem, tutaj dotacja obowiązuje wynosi do 90 000 zł, przy zachowaniu odpowiedniej wartości samochodu – do 300 000 zł.

Jak wskazuje ustawodawca, proponowane korzyści podatkowe mają przynieść pozytywne skutki względem zwiększenia ilości nabywanych pojazdów elektrycznych przez mieszkańców, a także pozwoli na rozwój elektromobilności na rynku. W perspektywie długotrwałej, masowe korzystanie z takich możliwości pozwolą poprawić jakość powietrza poprzez znaczne ograniczenie substancji trujących.

Czy faktycznie zachęty podatkowe przekonają potencjalnych kupców do nabycia samochodów elektrycznych? To okaże się w przyszłości.

Mirosław Siwiński, partner w Advicero Nexia 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Mirosławem Siwińskim, Partnerem w Advicero Nexia: msiwiński@advicero.eu.

Po bardziej szczegółowe informacje serdecznie zapraszamy już 30 września o godzinie 11:00 podczas webinaru Advicero Nexia pt. Wytwarzanie energii i elektromobilność. Webinar zostanie przeprowadzony w języku polskim. Udział jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres sdmytruk@advicero.eu z dopiskiem „Imię, Nazwisko, Nazwa firmy”.

artykuł sponsorowany