Ile aut elektrycznych zarejestrowano w Europie i Polsce w 2016 r.?

Ile aut elektrycznych zarejestrowano w Europie i Polsce w 2016 r.?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Europejskie stowarzyszenie branży motoryzacyjnej ACEA podało statystyki europejskiego rynku samochodów elektrycznych za 2016 r., w tym przedstawiając liczby dotyczące rejestracji nowych elektryków w Polsce. Jak daleko jesteśmy od celu miliona elektrycznych aut, który w ubiegłym roku wyznaczył polski rząd?

Według danych European Automobile Manufacturers Association (ACEA), w całym 2016 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 155,2 tys. aut z napędem elektrycznym (ECV) – w tej kategorii uwzględniono również hybrydy typu plug-in – co jest wynikiem o 4,8 proc. lepszym niż osiągnięty w roku 2015. Wraz z krajami nalężącymi do EFTA liczba nowych rejestracji ECV w 2016 r. wyniosła 206,5 tys. wobec 188,2 tys. w roku 2015.

Do tego w ubiegłym roku w UE zarejestrowano 278,5 tys. hybryd (HEV), czyli o 27,3 proc. więcej niż w roku 2015, a wraz z krajami EFTA liczba rejestracji wyniosła 303,5 tys. wobec 235,6 tys. w roku wcześniejszym.

REKLAMA

Liczba rejestracji pozostałych aut zaliczonych do kategorii alternatywnego napędu (alternative fuel vehicles, AFV) w ubiegłym roku wyniosła w krajach UE i EFTA 176,7 tys. wobec 219,9 w roku 2015. Ten spadek ACEA tłumaczy przede wszystkim zmniejszeniem się popytu na auta zasilane gazem, który odnotowano na największym europejskim rynku takich pojazdów, czyli na rynku włoskim – gdzie liczba rejestracji spadła z 183,4 tys. w roku 2015 do 145,4 tys. w roku 2016.

Najwięcej aut elektrycznych (ECV) w ubiegłym roku zarejestrowano w Norwegii (44,9 tys. wobec 33,7 tys. w roku 2015), Wielkiej Brytanii (36,9 tys. wobec 28,7 tys. w roku 2015), Francji (29,1 tys. vs. 22,8 tys.), Niemczech (25,2 tys. vs. 23,5 tys.), a także w Holandii, w przypadku której odnotowano jednak znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2015 – zarejestrowano 22,8 tys. elektryków wobec 44,4 tys. w roku wcześniejszym.

Najwięcej aut hybrydowych (HEV) – z wyjątkiem hybryd typu plug-in, które zaliczono do kategorii ECV – w ubiegłym roku zarejestrowano natomiast w Wielkiej Brytanii ( 52 tys. wobec 44 tys. w roku 2015), Francji (50,9 tys. vs. 56  tys.), we Włoszech (37,1 tys. wobec 25,2 tys.), w Niemczech (34,2 tys. vs. 22,5 tys.), a także w Hiszpanii, w przypadku której zarejestrowano w 2016 roku 30,8 tys. hybryd wobec 18,4 tys. w roku wcześniejszym.

REKLAMA

Statystyki dla Polski

Jak sytuacja z rejestracjami nowych samochodów z napędem elektrycznym wyglądała w ubiegłym roku w Polsce?

Według danych ACEA, w ubiegłym roku w naszym kraju zarejestrowano 556 samochodów elektrycznych zaliczonych do grupy ECV – w tym tzw. battery electric vehicles (BEV), extended‐range electric vehicles (EREV), fuel cell electric vehicles (FCEV) oraz plug‐in hybrid electric vehicles (PHEV) – z czego 143 rejestracje odnotowano wyłącznie w IV kwartale. Natomiast w 2015 r. liczba rejestracji aut z grupy ECV w Polsce wyniosła w sumie 337, z czego 88 wykonano w ostatnim kwartale 2015 r.

Do tego w Polsce w 2016 r. zarejestrowano 9 849 aut hybrydowych (HEV), z czego 2 889 w ostatnim kwartale, podczas gdy w 2015 r. liczba rejestracji hybryd wyniosła 5 585, z czego 1 652 zarejestrowano w ostatnim kwartale 2015 r.

Natomiast w przypadku pozostałych aut z alternatywnym napędem, zaliczonych do AFV, w ubiegłym roku zanotowano w Polsce 6 512 rejestracje wobec 5 537 w roku 2015.

red. gramwzielone.pl