10 mln zł na strategie rozwoju elektromobilności

10 mln zł na strategie rozwoju elektromobilności
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł.

NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Planu Rozwoju Elektromobilności przyjętego przez Radę Ministrów 16 października 2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r., a także z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Oceniane będą m.in. realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

REKLAMA

Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje będą mogły składać od połowy tego miesiąca. Nabór w ramach programu priorytetowego Gepard II, część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, potrwa do 7 grudnia br.

Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł. Pieniędzy ma wystarczyć na przygotowanie 100 strategii, a wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miast. Dla małych i średnich miast przewidziane jest wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców.

Zapisy programu Gepard II przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Realizacja programu ma się zakończyć już w przyszłym roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.