Nowe farmy wiatrowe i niższe koszty profilu poprawiły wyniki Polenergii

Nowe farmy wiatrowe i niższe koszty profilu poprawiły wyniki Polenergii
Polenergia

W pierwszym kwartale 2023 roku Polenergia odnotowała wyższy zysk niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Było to możliwe dzięki wyraźnemu zwiększeniu zysków w segmencie energetyki wiatrowej. Zysk w pozostałych segmentach okazał się niższy niż przed rokiem.

Polenergia podała, że w pierwszym kwartale 2023 roku jej skorygowany wynik EBITDA wyniósł 201,3 mln zł i był wyższy o 22,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak tłumaczy grupa, do wzrostu rentowności przyczynił się wyższy wynik segmentu farm wiatrowych dzięki rozpoczęciu produkcji energii w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty. Dzięki temu wynik EBITDA wyłącznie w segmencie energetyki wiatrowej wzrósł o 63,3 mln zł.

REKLAMA

Pozytywny wpływ na wysokość sprzedaży w pierwszym kwartale br. miały także wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do wartości z 2022 roku, w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających. W obszarze odnawialnych źródeł energii Polenergia odnotowała także niższe koszty profilu.

Do negatywnych czynników, jeśli chodzi o wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku, Polenergia zalicza niższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży na skutek rozpoznania jednorazowego wysokiego wyniku na wycenie transakcji terminowych w pierwszym kwartale ubiegłego roku oraz niższy wynik na handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu.

Grupa odnotowała ponadto niższy wynik segmentu dystrybucji, głównie z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej, a także niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

Kwartalny wynik EBITDA w segmencie obrotu był niższy o 23,6 mln zł, w segmencie gazu i czystych paliw spadł o 7,8 mln zł, a w segmencie dystrybucji – o 8,1 mln zł.

Zysk wyższy o 6,7 mln zł

W pierwszym kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 122,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,7 mln zł.

REKLAMA

Polenergia tłumaczy, że zmiana skorygowanego zysku netto w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia i wyższych stóp procentowych.

Nowe inwestycje w OZE

W pierwszym kwartalne 2023 roku Polenergia prowadziła prace w celu realizacji trzech projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 178 MW, które uzyskały wsparcie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE. Projekt największej farmy wiatrowej w grupie Polenergia – inwestycji o nazwie Dębsk o mocy 121 MW – w styczniu 2023 roku uzyskał koncesję na wytwarzanie zielonej energii.

Kontynuowane są prace rozwojowe związane z budową trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 GW, razem z norweskim Equinorem. W lutym 2023 roku spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umowy o wyborze preferowanego dostawcy turbin wiatrowych dla realizowanych projektów.

Rozpoczęto wstępne badania geofizyczne oraz geotechniczne na obszarze morskiej farmy wiatrowej oraz korytarzy kabli podmorskich.

Realizacja strategii Grupy Polenergia na lata 2020–2024 przebiega bez zakłóceń. Rozwijamy kolejne projekty energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na lądzie, stawiamy następne kroki w energetyce wiatrowej na morzu, inwestujemy w zielony wodór. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani oceniać nasze działania od strony biznesowej, z drugiej wiemy, że transformacja energetyczna, której jesteśmy częścią, to niezwykle ważna misja – komentuje dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Polenergia przygotowuje się ponadto do budowy kolejnych farm fotowoltaicznych. Na jeden z dużych projektów PV spółka uzyskała ostatnio finansowanie. Więcej na ten temat w artykule: Polenergia dostała kredyt na budowę ogromnej farmy PV.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.