Elektrownie spalają coraz więcej drewna z lasów

Elektrownie spalają coraz więcej drewna z lasów
E.ON

W Unii Europejskiej pozyskuje się na cele energetyczne coraz więcej drewna z lasów, do czego przyczynia się unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Skalę tego zjawiska pokazują liczby zawarte w opublikowanym dzisiaj raporcie Greenpeace.

Greenpeace podaje, że w latach 2000–2018 łączna ilość drewna pozyskanego w krajach Unii Europejskiej wzrosła o około 20 proc. W Polsce pozyskanie drewna w tym okresie wzrosło o ok. 70 proc. – z 30,1 mln m3 do 52 mln m3.

W opublikowanym dzisiaj raporcie Greenpeace podkreśla, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost na poziomie europejskim była produkcja energii z drewna.

REKLAMA

Wzrost pozyskiwania drewna na potrzeby wytwarzania energii wyniósł w UE 47 proc. W Polsce ten wzrost był procentowo jeszcze większy, choć – jak podkreślają autorzy raportu – wykorzystanie drzew na cele energetyczne nie jest tak duże w liczbach bezwzględnych jak w krajach Europy Zachodniej. W 2000 roku było to około 1.6 mln m3, a w 2019 roku – ok. 5.5 mln m3, co oznacza wzrost o 243 proc.

Największym producentem energii z drewna w Unii Europejskiej est Francja, która odpowiada za 1/5 całości pozyskanego w tym celu drewna. Z kolei największy w liczbach bezwzględnych wzrost produkcji drewna na cele energetyczne miał miejsce w Niemczech, które zwiększyły produkcję ponad dwukrotnie.

REKLAMA

Symulacja rezygnacji z pozyskiwania drewna na cele energetyczne, na którą powołuje się Greenpeace, miała wykazać, że taka zmiana znacząco wzmocniłaby zdolność unijnych lasów do pochłaniania CO2. Mogłyby one wchłonąć dodatkowe 210,5 miliona ton CO2, co stanowi aż 87 proc. dodatkowej łącznej zdolności pochłaniania CO2.

Greenpeace podkreśla, że lasy mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności oraz utrzymania stabilności klimatu. Obecnie w krajach UE lasy wchłaniają i magazynują 245,4 mln ton CO2 rocznie. Organizacja zapewnia, że liczba ta mogłaby wzrosnąć niemal dwukrotnie – do 487,8 mln ton – gdyby obniżono tempo pozyskiwania drewna o jedną trzecią, a gospodarkę leśną oparto na podejściu ekosystemowym.

Jak przekonują autorzy raportu, aby unijne lasy były w stanie wchłaniać więcej CO2, należałoby stopniowo zrezygnować z pozyskiwania drewna na cele energetyczne oraz całkowicie zastąpić energię pochodzącą ze spalania drewna czystą energią ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda i słońce

redakcja@gramwzielone.pl                                                 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.