Kolejna biogazownia rolnicza na Podlasiu

Kolejna biogazownia rolnicza na Podlasiu
Biogazownia rolnicza w Michałowie na Podlasiu. Fot. Zielona Energia Michałowo

W Michałowie na Podlasiu powstała kolejna biogazownia rolnicza, która będzie zasilana m.in. substratem pochodzącym z łąk wykaszanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Inwestor – spółka Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. – pozyskał na realizację biogazowni rolniczej w Michałowie (powiat białostocki) pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 2,5 mln zł. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 10,1 mln zł. Na jej realizację inwestor, oprócz pożyczki z WFOŚiGW, pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W instalacji zastosowano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 595 kW.

REKLAMA

Za realizację biogazowni w Michałowie odpowiadała firma agriKomp. 

Jak informuje WFOŚiGW w Białymstoku, wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych jednemu z operatorów sieci energetycznych, natomiast wygenerowane ciepło będzie częściowo wykorzystywane na potrzeby własne biogazowni oraz zapewni ogrzewanie miejscowemu zespołowi szkół oraz basenowi miejskiemu. 

REKLAMA

Zgodnie z rejestrem biogazowni rolniczych prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Michałowie wynosi 1 893 000 m3/rok.

Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji biogazu będzie substrat stały – kiszonka kukurydzy, kiszonka trawy, obornik, odpady organiczne z przemysłu spożywczego, np. odpady owoców i warzyw oraz substrat płyny, służący przede wszystkim do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego jakim jest gnojowica.

Inwestor zawarł porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na odbiór trawy pochodzącej z wykaszania okolicznych łąk w ramach działalności statutowej Towarzystwa. Kiszonka trawy pochodząca z terenów PTOP będzie głównym surowcem wykorzystywanym w biogazowni. Pozostałe substraty będą pochodziły od okolicznych rolników.

Obecnie w rejestrze biogazowni rolniczych prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego znajdują się 62 biogazownie rolnicze. 

gramwzielone.pl