Finansowanie dla biogazowni z programu Energia Plus

Finansowanie dla biogazowni z programu Energia Plus
Weltec

Kilkanaście milionów złotych finansowania otrzyma firma z województwa łódzkiego, która zutylizuje odpady pochodzące z produkcji, wykorzystując je do wytwarzania energii.

Spółka Drink ID – producent napojów z Piotrkowa Trybunalskiego – otrzyma pożyczkę z prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu Energia Plus. Sfinansuje ona budowę przyzakładowej biogazowni rolniczej o mocy 250 kW i 238 kWt. Instalacja zasilana będzie odpadami pochodzącymi z produkcji w postaci ścieków przemysłowych zawierających organiczne biodegradowalne frakcje.

Jak informuje NFOŚiGW, planowane jest również zagospodarowanie tzw. pofermentu powstającego w wyniku fermentacji metanowej poprzez oczyszczenie go do postaci wody. Jej parametry mają pozwalać na wprowadzenie do środowiska lub zawrócenie z powrotem do zakładu, co stworzy obieg zamknięty.

REKLAMA

Wyprodukowana w biogazowni energia elektryczna zostanie przeznaczona w całości na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej. Energia cieplna z kolei zostanie wykorzystana na potrzeby własne biogazowni rolniczej i infrastruktury towarzyszącej. W przypadku nadwyżek ciepło będzie służyło podstawowej działalności firmy z Piotrkowa Trybunalskiego.

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 16,5 mln zł, a pożyczka z Energii Plus wyniesie około 14 mln zł (NFOŚiGW nie podaje warunków przyznanego finansowania).

Budowa biogazowni ma potrwać do połowy przyszłego roku.

REKLAMA

Fundusze z programu Energia Plus

Finansowanie z programu Energii Plus może zostać przeznaczone na działania związane ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Program ma być realizowany do 2025 roku, przy czym podpisywanie umów powinno zakończyć się w tym roku.

Finansowanie może zostać przyznane w formie dotacji lub pożyczek. Całkowity budżet programu w zakresie dotacji wynosi 50 mln zł, natomiast na pożyczki NFOŚiGW może przeznaczyć nawet 3,95 mld zł.

Dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC. Natomiast finansowanie w formie pożyczki może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kwota pożyczki mieści się w przedziale od 1 mln zł do 300 mln zł. Pożyczka może zostać przyznana na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku) lub na warunkach rynkowych. Przy tym pożyczka preferencyjna może zostać częściowo umorzona w wysokości do 10 proc. wypłaconej kwoty.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.