Energetyka dostanie zakaz spalania pełnowartościowego drewna

Energetyka dostanie zakaz spalania pełnowartościowego drewna
Innogy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia zakładającego wprowadzenie zakazu spalania pełnowartościowego drewna przez energetykę. W elektrowniach i ciepłowniach będzie można spalać tylko biomasę w postaci drewna nienadającego się do wykorzystania w innych sektorach gospodarki.

Elektrownie spalające biomasę posiadają spory udział w produkcji energii odnawialnej w Polsce. Teraz trudniej będzie im pozyskać ten surowiec.

Udział energetyki biomasowej w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosił ostatnio około 15 proc. Według szacunków Pracowni na rzecz Wszystkich Istot całkowite zużycie biomasy drzewnej do produkcji energii w Polsce wzrosło w latach 2024-2020 o 9,5 mln m3, czyli o 69 proc. W tym zużycie biomasy drzewnej do produkcji energii w energetyce zawodowej i przemysłowej – w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach – zwiększyło się w tym czasie aż o 13 852 proc.

REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce teraz ograniczyć możliwości spalania przez energetykę biomasy w postaci drewna pełnowartościowego. W tym celu ministerstwo opracowało i właśnie udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego.

Optymalizacja gospodarki drewnem

Nowe rozporządzenie ma wprowadzić zakaz spalania pełnowartościowego drewna przez energetykę. Będzie to oznaczać spełnienie przedwyborczych postulatów partii tworzących obecną koalicję rządzącą. W zapisach umowy koalicyjnej pojawiła się zapowiedź wprowadzenia takiego zakazu. Jak podkreślają autorzy projektu rozporządzenia, ma ono na celu eliminację zjawiska spalania w energetyce zawodowej drewna, które może zostać wykorzystane przemysłowo w inny, bardziej korzystny dla gospodarki sposób.

„Projektowane rozporządzenie ma służyć racjonalizacji i optymalizacji gospodarki drewnem, a także odpowiadać społecznemu oczekiwaniu, aby drewno możliwe do wykorzystania w bardziej korzystny ekonomicznie sposób nie było spalane w energetyce zawodowej. Przyjęty zabieg jest też korzystny z perspektywy ochrony środowiska, zmniejszając presję na wyręb lasów ze strony energetyki zawodowej” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Kaskadowe wykorzystanie surowca drzewnego

Jak tłumaczą autorzy nowych regulacji, przy ustalaniu cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego wzorowano się pomocniczo na zasadach zawartych w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego określonej w Polskiej Normie PN-93/D-02002. Hierarchizuje  ona ten surowiec względem jakości i wymiarów, zgodnie z koncepcją kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego. Resort klimatu podkreśla, że ma to znaczenie w szczególności w odniesieniu do drewna okrągłego i łupanego, co do którego istnieje potencjalna konkurencja rynkowa.

Według założeń ministerstwa, aby surowiec drzewny – występujący jako drewno okrągłe lub drewno łupane – został uznany za drewno energetyczne, będzie musiał on mieć dodatkowo zdefiniowane wprost cechy – określone w taki sposób, aby do energetyki trafiał surowiec o cechach wykluczających możliwość zastosowania go w innym sektorze.

REKLAMA

Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie miesiące. Nawet trociny, jeśli tylko będą mogły być wykorzystane przez polski biznes drzewny, to w pierwszej kolejności trafią właśnie do niego, a nie do pieca – napisał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała odpowiedzialny w resorcie za przygotowanie nowych przepisów.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Nowe normy dla biogazu i biometanu

Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane inne rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – w zakresie biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. Określa ono wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości biogazu, biogazu rolniczego i biometanu wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii i transportowanych środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

Nowa regulacja precyzuje ponadto miejsce dokonywania pomiarów, a także sposób przeliczania ilości biogazu i biometanu na ilość energii wyrażoną w MWh.

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 lipca br. Jego treść jest dostępna w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.