Jasło zaoszczędzi na energii rocznie setki tysięcy złotych

Jasło zaoszczędzi na energii rocznie setki tysięcy złotych
Fot. sjon, flickr cc

Dzięki grupowym zakupom energii oraz inwestycjom w energooszczędne technologie w budżecie Jasła zostanie kilkaset tysięcy złotych, które wcześniej miasto wydawało na zakup energii. 300 tys. zł rocznie Jasło ma oszczędzać na grupowych zakupach energii. Podobne oszczędności w pierwszych miesiącach tego roku dało już zmodernizowane, energooszczędne oświetlenie uliczne.

 Dla wszystkich uczestników, koszt zakupu energii elektrycznej jest znaczącą pozycją w budżecie, dlatego Miasto wraz z podległymi mu jednostkami i spółkami miejskimi, już w zeszłym roku zorganizowało grupowy przetarg publiczny na dostawę energii elektrycznej. Ponieważ takie rozwiązanie okazało się bardzo dobre, w bieżącym roku Miasto Jasło zaproponowało współpracę kolejnym znaczącym odbiorcom energii elektrycznej – informują władze Jasła.

Przetarg na grupowy zakup energii rozstrzygnięto w ubiegłym miesiącu. Wybrano ofertę PGE Obrót.

REKLAMA

W przetargu obok Jasła wzięło udział także kilka innych gmin. Dzięki grupowym zakupom energii Jasło ma zaoszczędzić rocznie 300 tys. zł w 2016 i 2017 r. Natomiast roczne oszczędności całej grupy mają wynieść 800 tys. zł.

REKLAMA

Jasło inwestuje też w ograniczenie zużycia energii. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 2,8 mln zł z realizowanego przez NFOŚiGW programu Sowa w mieście wymieniono prawie 1,5 tys. opraw oświetleniowych oraz zainstalowano system sterowania oświetleniem. Wymianą objęto 1495 z 3512 opraw lamp ulicznych. Nowe, sodowe oprawy mają moc 70, 100 i 150 W. Stare w większości miały ponad 250 W. W tym wypadku oszczędności w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku wyniosły już 300 tys. zł.

Na zarządzanych przez miasto budynkach zamontowano też kolektory słoneczne. W 2013 r. Jasło brało udział we wspófinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projekcie Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach którego kolektory zamontowano w sumie na 4266 domach prywatnych i 117 budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu wyniosła 83 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy szwajcarskich wyniosło 62 mln zł. W przypadku Jasła wartość inwestycji w kolektory słoneczne wyniosła 12 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 8,5 mln zł.

gramwzielone.pl