Premiera nowych standardów branży grzewczej i OZE

Premiera nowych standardów branży grzewczej i OZE
qmnonic, flickr cc

Już 22 września podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) będzie miała miejsce oficjalna premiera kolejnych części publikowanych przez Organizację Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła – informuje PORT PC.

Sukces opublikowanych dotychczas czterech części Wytycznych PORT PC pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu opracowania. Uwydatnił tym samym lukę w normalizacji krajowej zarówno w odniesieniu do pomp ciepła jak też do całej branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. Technika grzewcza charakteryzuje się obecnie bardzo dynamicznym rozwojem, publikacja norm (w szczególności wydawanych w j. polskim) nie dotrzymuje kroku, z tego względu konieczne jest tworzenie bieżących standardów branżowych. W tym roku eksperci PORT PC zdecydowali się na publikację dwóch kolejnych opracowań, które odnoszą się nie tylko do branży pomp ciepła, ale do całej branży grzewczej. Mowa tu o części 5 Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda” oraz o części 6 „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”

Część 5 razem z opublikowaną wcześniej częścią 4 stanowią komplet Wytycznych Technicznych powstałych w oparciu o sprawdzony niemiecki standard VDI 2035 cz.1 i 2. Kwestia jakości wody jest szczególnie istotna w kontekście zachodzących zmian (wymogi ErP, ELD). Znaczna część wymienników ciepła w urządzeniach grzewczych ma niewielką pojemość wodną (kotły kondensacyjne, pompy ciepła). Wzrasta udział kotłów wiszących średniej mocy montowanych w kaskadach, układów hybrydowych czy buforów o dużej pojemności wodnej. Niesie to potrzebę uporządkowania kwestii jakości wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Zdaniem PORT PC taką funkcję spełniają nowe wytyczne PORTPC (cz. 4 i 5). Materiały te skierowane są przede wszystkim do projektantów i instalatorów. Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest ciepła woda jak też sama jakość tej wody ma duży wpływ na poprawę niezawodności i żywotności systemu. Wzrost świadomości dotyczącej tych zagadnień może przełożyć się również na zmniejszenie kosztów pracy instalacji grzewczej.

REKLAMA

Część 6 Wytycznych PORT PC jest narzędziem do szacowania kosztów rocznych instalacji. Zgodnie z niemieckimi standardami VDI 2067 na całkowite koszty roczne instalacji składają się koszty kapitałowe (gdzie zakłada się inwestycje na kredyt), koszty zużycia energii oraz koszty konserwacji (czyli napraw i przeglądów). Analiza ekonomiczna instalacji oparta na wytycznych VDI 2067 jest już stosowana w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Standard VDI 2067 od blisko 60 lat służy naszym zachodnim sąsiadom do wybierania najbardziej korzystnych, pod względem ekonomicznym, rozwiązań technicznych w budynkach. Część 6 Wytycznych PORT PC umożliwi porównanie różnych rozwiązań z zakresu domowych urządzeń grzewczych, chłodniczych oraz sanitarnych.

REKLAMA

Poza Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła nowe Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła rekomenduje również Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG).

Zainteresowanych przedstawionymi publikacjami serdecznie zapraszamy na IV Kongres PORT PC „Efektywność z klasą”, który odbędzie się już 22 września podczas V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie. Rejestracja na Konferencję jest możliwa poprzez stronę internetową www.renexpo-warsaw.com w zakładce konferencje. Dodatkowe informacje o dostępnych publikacjach oraz o IV Kongresie PORT PC  znajdziecie Państwo na stronie www.portpc.pl

Wydawane przez PORT PC wytyczne, opierają się głównie na standardach niemieckich VDI, z uwzględnieniem polskich warunków i doświadczeń. Każda wydana przez PORT PC publikacja jest efektem wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami z polskiej branży grzewczej. Wytyczne mają stanowić istotne narzędzie w rękach projektantów i wykonawców instalacji z pompami ciepła. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które przełożą się na niezawodność instalacji i zadowolenie klientów. Wytyczne publikowane przez PORT PC posiadają istotne znaczenie prawne. Zarówno projektant, jak też wykonawca podpisując umowę ze zleceniodawcą może powołać się na wytyczne PORT PC. Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 119 poz.773) wprowadza przepis, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przywołane w dokumentacji wytyczne stają się więc obowiązujące. Mogą być również dobrym narzędziem chroniącym klienta, stanowiąc podstawę przy zawieraniu umów między inwestorem a wykonawcą.

PORT PC

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland oraz IV Kongresu PORT PC.