Klimatyzacja z funkcją grzania zasilana z OZE. Czy odliczymy ją od podatku?

Klimatyzacja z funkcją grzania zasilana z OZE. Czy odliczymy ją od podatku?
Carlos Lindner, Unsplash

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, w której oceniła możliwość odliczenia od podatku – dzięki uldze termomodernizacyjnej – wydatków związanych z montażem klimatyzatora posiadającego funkcję grzania, który będzie zasilany odnawialną energią elektryczną.

Z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Katalog tych przedsięwzięć został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wśród urządzeń wymienionych w tym rozporządzeniu nie znajdziemy klimatyzatorów. Czy jednak takie urządzenia można uwzględnić w uldze, jeśli mają funkcję grzania i są zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych?

REKLAMA

Warunek skorzystania z ulgi

Wnioskodawca, który zapytał o opinię Krajową Izbę Skarbową, tłumaczył zasadność odliczenia od podatku kosztów związanych z taką inwestycją tym, że zmniejszy ona zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z paliw kopalnych – z uwagi na zasilanie klimatyzacji energią pochodzącą z OZE.

Jak do takiej opinii odniosła się Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)? W wydanej interpretacji KIS wskazuje, że „prawo do ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać, jeżeli podatnik (…) poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym”.

Dalej KIS wskazuje jednak, że wnioskodawca nie wykazał jednoznacznie, że urządzenie, którego dotyczył wniosek, jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła, wyszczególniając jedynie, że „klimatyzator w roli grzewczej działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła”

W związku z tym autor interpretacji uznał, że nie można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania, gdyż „nie mieści się on w katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej”.

W rozporządzeniu brakuje też innych urządzeń związanych z własną produkcją energii w domach jednorodzinnych. Nie zostały w nim wymienione m.in. mała elektrownia wiatrowa czy magazyn energii. Okazuje się jednak, że w swoich interpretacjach KIS dopuszcza uwzględnienie magazynów w uldze termomodernizacyjnej. Więcej na ten temat w artykule: Magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej. „Jest osprzętem fotowoltaiki”.

REKLAMA

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna

Rozporządzenie wskazuje, jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wśród nich są wydatki na następujące materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy;
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczyć można ponadto następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej, np. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Inwestycja musi zostać przeprowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym rozumianym jako „budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku”.

Kiedy zrobić odliczenie

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 53 tys. zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur. Istotne jest, aby dostawca urządzeń i materiałów lub wykonawca instalacji, który wystawi fakturę, byli VAT-owcami.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.