REKLAMA
 
REKLAMA

Podano datę rozpoczęcia naboru w programie Ciepłe Mieszkanie

Podano datę rozpoczęcia naboru w programie Ciepłe Mieszkanie
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o dacie uruchomienia programu dotacyjnego z budżetem 1,75 mld zł. Pomoc przeznaczona jest dla właścicieli i najemców mieszkań w lokalach wielorodzinnych oraz określonych wspólnot mieszkaniowych.

Program Ciepłe Mieszkanie przewiduje dofinansowanie w wysokości do 41 tys. zł dla osób fizycznych oraz do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Większe kwoty mają być dostępne w najbardziej zanieczyszczonych gminach.

Wczoraj podczas konferencji prasowej w Radomiu Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu i środowiska, przekazała informacje, że tegoroczny nabór dla gmin rozpocznie się 29 września 2023 r.

REKLAMA

Nowości w programie

Pierwszy nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie odbył się w 2022 r. Pierwotny jego budżet wynosił 1,4 mld zł. Dotychczas podpisano 374 umowy z gminami – to bowiem gminy podpisują umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i to gminy obsługują wnioski indywidualne na swoim terenie. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 746 mln zł, co ma to pozwolić na realizację przedsięwzięć w ponad 33,5 tys. lokali mieszkalnych.

Pięć lat temu uruchomiliśmy program Czyste Powietrze dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Cieszy się on ogromną popularnością. Teraz pilotażowo uruchamiamy nabór dla gmin w programie, który umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Mogą więc skorzystać z niego mieszkańcy kamienic, wspólnot mieszkaniowych i lokatorzy mieszkań komunalnych – powiedziała minister Anna Moskwa.

Samorządowcy na spotkaniach podkreślali, że brakuje im programu, który umożliwi termomodernizację i wymianę pieca w mieszkaniach komunalnych. Wiele z tych mieszkań wciąż jest opalanych węglem – podkreślała Marta Zbrowska, doradca społeczny minister klimatu i środowiska, sekretarz powiatu przysuskiego.

Obecny nabór w Ciepłym Mieszkaniu umożliwia aplikowanie o środki także najemcom lokali komunalnych. Ponadto o dotacje mogą się starać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych i wspólnoty obejmujące od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

W ramach nowego naboru zwiększony został budżet programu – do 1,75 mld zł. Ponadto, jak poinformował Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), urealnione zostały koszty kwalifikowane w stosunku do cen na rynku oraz zwiększone progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji. Regulamin przewiduje też nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć.

Wysokość dotacji

Resort klimatu wyjaśnia, że program Ciepłe Mieszkanie składa się z czterech części. Trzy przeznaczone są dla osób fizycznych, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania (uzależnione od dochodów). Czwarta część natomiast dotyczy wspólnot.

W drugim naborze kwoty dotacji zwiększone zostały o około 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. dofinansowania) dotyczyć będą mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Ich lista ma być załączona do ogłoszenia o naborze.

REKLAMA

Kwoty dofinansowania w programie są następujące:

  • podstawowy poziom dofinansowania (przy dochodach do 135 tys. zł rocznie) – do 16,5 tys. zł dotacji (nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych) na jeden lokal mieszkalny; do 19 tys. zł w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin (do 35 proc. kosztów kwalifikowanych);
  • podwyższone dotacje (przy dochodach do 1894 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym) – odpowiednio do 27,5 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów);
  • najwyższe dotacje (przy dochodach do 1090 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub przy ustalonym prawie do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego) – odpowiednio 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów).

Także czwarta część programu, przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych, przewiduje różne opcje dotacji (każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych):

  • do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła;
  • do 360 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła);
  • do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Na co można przeznaczyć dotację

Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe (kopciuchów) i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Ministerstwo wylicza, że znajduje się w nich wciąż około miliona kopciuchów w całej Polsce.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych dofinansowanie może być przeznaczone na demontaż kopciuchów oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Po wykonaniu tego zadania możliwe będzie także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie:

  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;
  • zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Struktura programu

Model programu zakłada, że NFOŚiGW udostępnia środki na realizację funduszom wojewódzkim, te zaś podpisują umowy z zainteresowanymi gminami.

W dalszej kolejności gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków dla mieszkańców – beneficjentów końcowych. Należą do nich: osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające od trzech do siedmiu lokali.

Program Ciepłe Mieszkanie realizowany będzie w latach 2022–2026. Wojewódzkie fundusze mają podpisywać umowy z gminami do 30 czerwca 2024 r., a środki rozdysponować do 31 grudnia 2026 r.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA