Dotacje na modernizację energetyczną. Nabór w woj. warmińsko-mazurskim

Dotacje na modernizację energetyczną. Nabór w woj. warmińsko-mazurskim
Fot. Images of Money, flickr cc

Dzisiaj w woj. warmińsko-mazurskim rusza nabór wniosków o unijne dotacje na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór w ramach działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur.

Beneficjentami unijnych dotacji mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

REKLAMA

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć na ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych – wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej – systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE; wykorzystanie technologii OZE w budynkach – przy założeniu, że do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; a także na instalację inteligentnych systemów zarządzania oraz audyty energetyczne realizowane jako element projektów.

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielne na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz „gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby”.

REKLAMA

Te inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 – o co najmniej 30 proc. w przypadku zmiany spalanego paliwa – i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.  

Budżet konkursu wynosi 32 mln zł, a maksymalny poziom dotacji w wydatkach kwalifikowanych nie może przekroczyć 85 proc.

Rozpoczynający się dzisiaj nabór wniosków potrwa do 29 marca br. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 r.

red. gramwzielone.pl