Ponad 12 mln zł na modernizację energetyczną obiektów sakralnych

Ponad 12 mln zł na modernizację energetyczną obiektów sakralnych
Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW przekaże prawie 12 mln zł w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na projekty zakładające termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zabytkowych obiektach czterech parafii.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, remonty termomodernizacyjne przyczynią się do redukcji zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz spowodują obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej. W zmodernizowanych obiektach będzie stałe ciepło – niezależnie od pory dnia i chłodnej aury na zewnątrz. Dodatkowo prace remontowe będą miały również walor konserwatorski, gdyż zostaną przeprowadzone w obiektach zabytkowych, cennych dla kultury narodowej.

Na dofinansowanie dla wspomnianych beneficjentów złoży się 10,99 mln zł dotacji oraz 919,7 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki. Przyznanie dofinansowania umożliwia program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza”, część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

REKLAMA

Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie” został dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą 3,31 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,68 mln zł. Zostaną zaangażowane również środki własne beneficjenta w wysokości 368,4 tys. zł.

Prace obejmą modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej o mocy Vn/Vw = 1400/1400 m3/h z odzyskiem ciepła min. 67 proc., Vw = 3745 m3/h, a także modernizację systemu grzewczego – w tym wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę węzła ciepłowniczego, wykonanie przyłącza do nowego węzła ciepła oraz wykonanie instalacji elektrycznej do nowego węzła.

Przewidywane jest także ocieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami (3328,14 m2) za pomocą wełny mineralnej. Ponadto zmodernizowane zostanie 1018 punktów oświetlenia wbudowanego. Wszystko to zaprocentuje także zyskami środowiskowymi. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (1 852,48 GJ/rok). Równolegle zmniejszy się emisja CO2 (211,09 Mg/rok). Powierzchnia budynków objętych remontem termomodernizacyjnym wyniesie 4 236,40 m2.

Dotację na 1,27 mln zł NFOŚiGW przekaże na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej należących do Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Wielu” w woj. pomorskim.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 1,41 mln zł. Beneficjent zaangażował też środki własne w wysokości 141,1 tys. zł. Koniec remontu przewidziano na koniec kwietnia 2019 r. Efektem ekologicznym ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1825,45 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 133,99 Mg/rok.

Aby cele te zostały osiągnięte, w ramach projektu zaplanowano m.in. wymianę instalacji wentylacji mechanicznej z układem odzysku ciepła i chłodzeniem pasywnym, wymianę oświetlenia na LED, a także wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej. Równolegle zostaną wykonane dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 24,64 kWp i 14,56 kWp wraz z systemem opomiarowania i automatyki.

REKLAMA

Zostanie również zainstalowana pompa ciepła o mocy 100 kW wraz z organizacją maszynowni, odwiertów, instalacji dolnego źródła ciepła z podłączeniem do maszynowni, przyłącza rurą preizolowaną, automatyki i sterowania. Przewidziano wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego niskotemperaturowego. Zainstalowane zostanie c.o. podłogowe wraz z połączeniem do MPC. Ocieplony dach za pomocą wełny mineralnej, wraz z konstrukcją wsporczą ocieplenia, ma zapewnić komfort termiczny pomieszczeń.

NFOŚiGW przekaże ponadto dotację w wysokości 1,19 mln zł dla projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej należących do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brusach”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1,32 mln zł, przy czym parafia w Brusach zaangażuje własne środki w wysokości 132,79 tys. zł.

W planie inwestycji przewidziano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej z układem odzysku ciepła i chłodzeniem pasywnym. Wymienione zostanie tradycyjne oświetlenie na LED, oprawy oświetleniowe i instalacja elektryczna. Wykonana będzie instalacja ogrzewania grzejnikowego niskotemperaturowego oraz wymienione zostaną grzejniki instalacji c.o. Pojawi się instalacja ogrzewania podłogowego zasilana jedną z czterech nowych pomp ciepła. Zaplanowano również wymianę stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K, wymianę stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania ciepła U=1,30 W/m2K. Dach zostanie ocieplony wełną mineralną. Ponadto zastosowana zostanie izolacja termiczna ścian zewnętrznych z wykorzystaniem styropianu.

Instalacje pomp ciepła o mocy 40 kW, 16 kW, 10 kW, 60 kW będą się odbywały wraz z wykonaniem maszynowni, odwiertów, instalacji dolnego źródła ciepła z podłączeniem do maszynowni, automatyki i sterowania. Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono na koniec kwietnia 2019 r. Skutkiem przeprowadzenia remontu ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 3050,34 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 259,48 Mg/rok.

Dotację w wysokości 5,21 mln zł oraz 919,7 tys.  zł preferencyjnej pożyczki NFOŚiGW przeznaczył na projekt Archidiecezji Wrocławskiej realizowany na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Działania przewidziane w projekcie będą prowadzone w zabytkowych wnętrzach. Chodzi m.in. o docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 3572,24 m2, docieplenie ścian wewnętrznych (104,9 m2), docieplenie ścian w gruncie (89,71 m2) oraz docieplenie podłóg na gruncie (1149,52 m2).

Zaplanowano również docieplenie stropów na strychach i poddaszach o powierzchni 1171,66 m2, docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą (129,58 m2), docieplenie stropodachu (437,91 m2), docieplenie dachu (926,16 m2). Będą przeprowadzone również prace przy wymianie stolarki okiennej (powierzchnia 552,08 m2), stolarki drzwiowej zewnętrznej (79,85 m2). Nastąpi ponadto wymiana trzech kompletów instalacji centralnego ogrzewania, trzech kompletów instalacji ciepłej wody użytkowej, źródeł ciepła na trzy gazowe kotły kondensacyjne z kompletnym osprzętem i armaturą grzewczą oraz automatyką pogodową. Przewidziane jest usprawnienie wentylacji naturalnej przez montaż nawiewników ciśnieniowych. Remont obejmie również wymianę oświetlenia na LED, wprowadzenie automatyki sterującej systemem c.o. oraz c.w.u. Nieodzowne będzie osuszanie ścian piwnic oraz odprowadzenie wód opadowych od budynku.

Projekt ma być prowadzony do końca 2019 r. Zaplanowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 7137,54 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 532,85 Mg/rok. Inwestycje we Wrocławiu mają kosztować w sumie 6,13 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.