Solis poleca urządzenie chroniące przed przepięciami w systemach PV

Solis poleca urządzenie chroniące przed przepięciami w systemach PV
Solis

Instalacja wielostopniowego ogranicznika przepięć (SPD), przy zastosowaniu prawidłowej metody okablowania SPD dla różnych systemów sieciowych oraz przy użyciu wysokiej jakości inwerterów sieciowych, zapewnia zapobieganie wszelkim niepożądanym wyładowaniom w obiektach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, Solis będzie promować wysoką jakość ochrony przeciwprzepięciowej w domach i budynkach komercyjnych zasilanych instalacjami fotowoltaicznymi. 

W systemie PV skupiamy się zazwyczaj na przepięciach spowodowanych uderzeniem pioruna. Natomiast to, czego nie powinniśmy ignorować, to zwarcia wynikające ze współpracy z siecią. Te zwarcia, podobnie jak piorun, mogą spowodować uszkodzenie i zaburzyć działania urządzeń elektrycznych, takich jak inwertery. Rozpoznanie i przygotowanie się na takie sytuacje jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa instalacji solarnych.

REKLAMA

Przepięcia w sieci lub procesy łączeniowe (impulsy elektromagnetyczne wytwarzane przez procesy łączeniowe, SEMP) mogą generować indukowane napięcia przepięciowe, które rozprzestrzeniają się na linie zasilające. W przypadku dużych prądów włączeniowych lub zwarć w ciągu kilku milisekund może nastąpić przepływ bardzo wysokiej ilości prądu. Te krótkotrwałe zmiany prądu mogą generować przepięcia. Może do nich dochodzić w następujących sytuacjach:

(1) Wprowadzanie i usuwanie dużych obciążeń;

(2) Wprowadzenie i wyłączenie obciążeń indukcyjnych;

(3) Wprowadzenie i wyłączenie reaktywnego kondensatora kompensacyjnego;

(4) Skrócenie obwodu w sieci;

Przepięcie w sieci występuje w każdej sieci energetycznej, zwłaszcza w fabrykach podłączonych do słabej sieci i generujących duże obciążenie. Według danych, przepięcie elektryczne spowodowane przez obciążenie elektryczne w systemie sieciowym stanowi około 70 proc. przepięć, podczas gdy przepięcie piorunowe stanowi tylko około 30 proc.

Chociaż przepięcia w sieciach nie są tak energetyczne jak przepięcia spowodowane uderzeniem pioruna (często setki kilowoltów), ale za to występują zdecydowanie częściej. Ponadto, przejściowe przepięcia wahają się od setek do 20 000 woltów. Może to spowodować potencjalne problemy w systemie PV, np. aktywację lub nawet spalenie wyłącznika obdowu i innych urządzeń w skrzynce rozdzielczej, wpływa na pracę inwertera, a także może spowodować szkodę w systemie SPD lub przekaźnika inwertera.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, Solis opracowal zestaw zaleceń dotyczących zapobiegania tego rodzaju zagrożeniom dla systemów fotowoltaicznych. Inżynierowie Solis dzielą się zgromadzonym w tym zakresie doświadczeniem oraz oferują wsparcie na miejscu.

Wszystkie inwertery Solis posiadają możliwość monitorowania stanu sieci. Podczas wystąpienia przepięcia w sieci, na wyświetlaczu LCD falownika i w urządzeniach monitorujących pojawią się informacje o usterce i odłączeniu od sieci w odpowiednim czasie, czekając, aż usterka zostanie usunięta. Nie należy się martwić, natomiast zaleca się rozwiązanie problemu zgodnie z informacjami o awarii w określonym czasie.

Prawidłowy dobór i stosowanie dodatkowych wielopoziomowych urządzeń SPD jest skutecznym sposobem zapobiegania przepięciom w sieci.

Zasada selekcji:

(1) Maksymalne napięcie pracy ciągłej Uc urządzenia SPD musi być odniesione do wartości zmiennej węzła sieci Ug;

Uc≈1,15 X Ug;

REKLAMA

(2) Maksymalny prąd wyładowczy Imax, klasa II ochrony przeciwprzepięciowej, należy zwrócić uwagę na 8/20us impuls prądu wyładowczego – zaleca się, aby był większy niż 20KA;

(3) Ochrona pozioma napięcia Up jest zgodna z AC, wytrzymanie napięcia Uw inwertera;

Up≈0,8 X Uw;

Tryb łączenia:

Wybierz odpowiedni tryb podłączenia SPD w zależności od systemu sieciowego.

Uwagi:

1) Należy zabezpieczyć SPD wyłącznikami szeregowymi lub bezpiecznikiem.

2) Przewód łączący SPD powinien być krótki i prosty, a jego całkowita długość nie powinna przekraczać 0,5 m.

3) System musi być dobrze uziemiony.

4) W przypadku awarii SPD należy go wymienić.

–  Oczywiście inwertery PV podłączone do sieci mają również wbudowane SPD AC i DC, ale przepięcia w sieci są wysokie, co może wpłynąć na inwerter. Dodanie dodatkowego SPD po stronie AC może tworzyć wielopoziomową ochronę systemu, a także łatwiej jest wymienić SPD po jego awarii, zwłaszcza w fabrykach ze słabą siecią lub dużym obciążeniem. Inwerter może wówczas korzystać z elementów o wyższym poziomie ochrony przeciwprzepięciowej, takich jak produkty serii Solis-(100-125)K-5G, z Type-I AC SPD –  wyjaśnia ekspert Solis.

O firmie Ginlong Technologies

Założona w 2005 roku firma Ginlong Technologies (Symbol giełdowy: 300763.SZ) jest jednym z najbardziej doświadczonych i największych producentów inwerterów łańcuchowych PV. Oferta firmy, prezentowana pod marką Solis, wykorzystuje innowacyjną technologię inwerterów łańcuchowych w celu zapewnienia najwyższej klasy niezawodności, która została potwierdzona przez najbardziej rygorystyczne międzynarodowe certyfikaty. 

Ginlong, wykorzystując w globalny łańcuch dostaw, światowej klasy R&D oraz możliwości produkcyjne, optymalizuje inwertery Solis dla każdego rynku regionalnego. Obsługuje i wspiera swoich klientów za pomocą zespołu lokalnych ekspertów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Solis, przejdź do solisinverters.com.

artykuł sponsorowany