SOON ENERGY zwiększa wartość portfela projektów PV do 280 mln zł

SOON ENERGY zwiększa wartość portfela projektów PV do 280 mln zł
SOON ENERGY

SOON ENERGY Poland sp. z o.o. zawarła największą jednostkową umowę projektową obejmującą realizację prac na potrzeby elektrowni fotowoltaicznych o mocy 34 MW. To istotne zwiększenie prowadzonego portfela projektów, których sumaryczna moc wynosi około 83 MW.

Wspomniany kontrakt obejmuje projekt prowadzony na użytek własny spółki i stanowiący podwojenie portfela obecnych projektów, których potencjał wynosi około 37 MW. Oprócz wspomnianych realizacji własnych SOON ENERGY prowadzi projekty na potrzeby inwestorów celowych o łącznej mocy na poziomie 10 MW i są one realizowane w formule EPC.

– Tak znaczący kontrakt stanowi nowy rozdział w działalności spółki. Jest to niewątpliwie największy projekt jednostkowy prowadzony z myślą o pełnej realizacji wykonawczej, co do którego nie zostały w chwili obecnej podjęte ostateczne decyzje kierunkowe – mówi Tomasz Cieślikowski, prezes zarządu SOON ENERGY.

REKLAMA

– Giełdowa Grupa Eurotel SA, której częścią jest SOON ENERGY, od lat stara się dywersyfikować źródła przychodów. Być może ten projekt będzie naszym aktywem, którego użytkowanie zapewni przychody w obrębie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w różnych modelach finansowych, ale na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić – dodaje Jacek Kolodziejski, CTO spółki.

Prowadzone projekty są na różnych etapach zaawansowania. Spółka spodziewa się, że pierwsze megawaty mocy osiągną status prawomocnego pozwolenia na budowę jeszcze w tym roku.

Wartość docelowa całego portfela projektów przy założeniu uzyskania 100% prawomocnych decyzji pozwoleniowych szacowana jest na około 280 mln zł.

REKLAMA

www.soonenergy.pl


artykuł sponsorowany