System hybrydowy Sofar Solar – wyższy poziom inteligencji w Smart Home

System hybrydowy Sofar Solar – wyższy poziom inteligencji w Smart Home
Soltec

Od chwili powstania idei Inteligentnych Domów z powodzeniem wykorzystywano w nich instalacje fotowoltaiczne, jako jedno ze źródeł zasilania systemów sterowania układami automatyki. Czy obecnie standardowa instalacja PV z inwerterem sieciowym spełnia oczekiwania Inteligentnego Domu? System hybrydowy Sofar Solar wychodzi naprzeciw wyższym wymaganiom użytkowników i instalatorów Smart Home.

Smart Home a fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne często wspomagają mieszkańców Inteligentnych Domów wyposażonych w technologię smart w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki systemowi PV możliwe jest osiągnięcie maksymalnej energooszczędności przy jednoczesnym wzroście energetycznej samowystarczalności budynku. W obecnych systemach Smart Home stosowane jest zasilanie gwarantowane, oparte o klasyczne urządzenie UPS (bezprzerwowe zasilanie) z bateriami kwasowo-ołowiowymi.

REKLAMA

Dodatkowo stosuje się generator prądotwórczy w zależności od wielkości zapotrzebowania domu na energię w czasie przerw dostaw energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie jest uciążliwe ze względu na duże rozmiary urządzeń wymagających dodatkowego miejsca do instalacji, ich wysoką cenę i konieczność stałej, kosztownej eksploatacji.

Prosumenckie wątpliwości

Brak nocnej produkcji zielonej energii przez instalację PV powoduje znaczne obniżenie autokonsumpcji ekologicznej energii w domu prosumenta, a tym samym pogorszenie energooszczędności budynku. Taka sytuacja będzie szczególnie dotkliwa w świetle nowego ustawodawstwa dotyczącego domowych instalacji PV. Przepisy zakładają uczestniczenie w rynku energii każdej instalacji fotowoltaicznej na zasadzie bieżącej sprzedaży energii z własnej produkcji, a następnie jej kupna w przypadku niewystarczającego pokrycia zapotrzebowania przez instalację PV.

Rozwiązaniem systemy zasilania hybrydowego

Panaceum na powyższe problemy są systemy zasilania hybrydowego w instalacjach fotowoltaicznych. Na szczególną uwagę zasługuje system firmy Sofar Solar, którego dystrybutorem jest Soltec.

Składa się on z trójfazowych falowników hybrydowych o mocy pojedynczego urządzenia od 5 kW do 20 kW oraz zintegrowanych, modułowych magazynów energii zbudowanych z ogniw litowych LiFePO4 o pojemności nominalnej pojedynczego modułu 2,5 kWh przy napięciu nominalnym o wartości 51,2 V.

Takie moduły można układać w bardzo prosty sposób w wysokonapięciowy stos baterii o pojemności od 10 kWh do 25 kWh. Równoległa praca falowników hybrydowych oraz stosów baterii umożliwia tworzenia systemów fotowoltaicznych o wysokiej mocy aż do 200 kW i pojemności nominalnej baterii do 100 kWh.

REKLAMA

System hybrydowy łączy w sobie cechy falownika połączonego z siecią (on-grid) oraz falownika z baterią w układzie off-grid w przypadku braku zasilania z sieci zasilania AC. Za sprawą układu przełączającego wewnątrz falownika następuje przełączenie w czasie poniżej 20 ms. Firma Soltec nie tylko dostarcza komponenty do systemu hybrydowego, ale również pomaga w doborze produktów i wykonuje koncepcje tego typu instalacji.

Systemy hybrydowe = bezpieczeństwo 

W przypadku zaniku zasilania z sieci dystrybucyjnej następuje zasilanie z nowoczesnych baterii litowych będących częścią systemu falownika hybrydowego, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników Inteligentnych Domów. Kompaktowa, modułowa budowa zarówno falowników, jak i baterii umożliwia zastąpienie klasycznych rozwiązań w zakresie zasilania rezerwowego. Zmniejsza to wymagania co do wyboru miejsca pod instalację oraz późniejszych kosztów związanych z eksploatacją tradycyjnego rozwiązania UPS z baterią i agregatem.

Zwiększona autokonsumpcja to oszczędność

System PV wyposażony w falownik Sofar Solar oraz baterię umożliwia zwiększenie autokonsumpcji minimum dwukrotnie, co wprost przekłada się na obniżenie zapotrzebowania na energię od operatora sieci dystrybucyjnej, a tym samym zmniejszenie kosztów. Wzrost autokonsumpcji polega na ładowaniu baterii w dzień z instalacji PV oraz rozładowaniu baterii w czasie nocnego użytkowania domu. Wysoka żywotność baterii (ok. 6000 cykli) umożliwia codzienną, wieloletnią pracę. Sterownik falownika umożliwia ustawienie kalendarza pracy baterii, co w warunkach dobowych, zmiennocenowych taryf operatora dystrybucji energii może okazać się złotym środkiem, przynoszącym regularne oszczędności dla właścicieli Smart Home.

Ekologia i wygoda mogą iść w parze

Zastosowanie magazynu energii zdecydowanie zwiększa konsumpcję zielonej energii wyprodukowanej we własnym domu. Satysfakcja płynąca z uczestnictwa w zachodzących przemianach ekologicznych na rynku energii stanowi istotną wartość dla posiadacza Inteligentnego Domu. Ponadto system hybrydowy jest przejrzysty i łatwy w montażu nawet dla skomplikowanych technologicznie, nowoczesnych budynków. Falownik systemu posiada otwarty, dostępny dla każdego protokół Modbus, za pomocą którego można wprowadzić żądane dane do systemu typu BMS (Building Management System) lub sterownika struktury Smart Home.

Postaw na sprawdzonych dostawców

Smart Home to często marzenie właścicieli, którego realizacja została zaplanowana wiele lat wcześniej. Mając to na uwadze, projektanci oraz instalatorzy powinni szczególnie zadbać o sprawdzone kanały dystrybucji i serwisu systemu hybrydowego. Firma Soltec jest autoryzowanym serwisem i dystrybutorem produktów Sofar Solar w Polsce, co czyni ją godnym zaufania źródłem towaru.

artykuł sponsorowany