Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 6 GW. To zasługa prosumentów

Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 6 GW. To zasługa prosumentów
10-10, flickr cc

Fotowoltaika dogania energetykę wiatrową pod względem zainstalowanej mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Duże tempo wzrostu mocy w fotowoltaice to zasługa przede wszystkim inwestycji realizowanych przez prosumentów. Udział instalacji prosumenckich w całkowitej mocy PV w Polsce wynosi aż 75 procent. 

Operator krajowego systemu elektroenergetycznego PSE podał, że na dzień 30 września 2021 r. moc elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju wyniosła 6126 MW. Stanowiło to 41,7 proc. całkowitej mocy odnawialnych źródeł energii w Polsce, która na koniec trzeciego kwartału sięgała w sumie 15,09 GW. Większy udział miała tylko energetyka wiatrowa, której moc wynosiła na koniec września 6740,4 MW.

Poprzedni raport PSE w zakresie zainstalowanych mocy w krajowej fotowoltaice dotyczył stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Wówczas moc elektrowni PV w Polsce miała wynosić jeszcze 5232 MW. Oznacza to, że wyłącznie w trzecim kwartale 2021 r. do sieci elektroenergetycznych w naszym kraju zostały podłączone elektrownie PV o mocy 894 MW.

REKLAMA

Niezależnie od PSE dane na temat zainstalowanych mocy elektrowni fotowoltaicznych (i pozostałych źródeł odnawialnych) podaje w comiesięcznych raportach Agencja Rynku Energii.

Z ostatniego raportu ARE, który dotyczy stanu na koniec września, wynika, że w tym czasie moc elektrowni PV w Polsce wynosiła dokładnie 6304,2 MW, co jest liczbą wyższą od podanej przez PSE.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że wyłącznie we wrześniu moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła o 333,4 MW, co jest wynikiem zbliżonym do wzrostu zainstalowanej mocy PV we wcześniejszym miesiącu.

W sierpniu ARE odnotowała wzrost zainstalowanej w mocy w fotowoltaice o 344,4 MW, natomiast w lipcu – o 269,4 MW.

Dane Agencji Rynku Energii pokazują jednocześnie dominację segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych w całkowitej mocy fotowoltaiki w Polsce.

Ponad 700 tysięcy prosumentów

Liczba prosumentów, których inwestycje bazują niemal w 100 procentach na fotowoltaice, w Polsce na koniec września przekroczyła 700 tys. Wyłącznie we wrześniu przybyło ich ponad 37 tys. i jest to równie wysoki wynik jak odnotowany miesiąc wcześniej.

REKLAMA

Z informacji przekazanych przez Agencję Rynku Energii wynika, że na koniec września w naszym kraju funkcjonowało dokładnie 705 470 mikroinstalacji prosumenckich, których łączna moc sięgała 4760,5 MW.

Miesiąc wcześniej prosumentów było 668 013 MW, a moc eksploatowanych przez nich mikroinstalacji wynosiła 4481 MW.

Oznacza to, że wyłącznie we wrześniu przybyło 37 457 prosumentów, którzy uruchomili instalacje o łącznej mocy 279,5 MW i jest to wynik porównywalny do osiągniętego w sierpniu. Z raportów ARE wynika, że do sieci przyłączono wówczas 36 799 mikroinstalacji o łącznej mocy 281 MW.

W lipcu przybyło 29 183 mikroinstalacji o łącznej mocy 218 MW, w czerwcu liczba prosumenckich mikroinstalacji wzrosła o 35 727, a ich moc zwiększyła się o 282,7 MW, natomiast w maju przybyło 32 216 mikroinstalacji o mocy 212,7 MW.

Na rynku prosumenckim utrzymuje się dominacja technologii fotowoltaicznej. We wrześniu operatorzy sieci dystrybucyjnej przyłączyli 37 457 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 278,5 MW. Nie przyłączono przy tym mikroinstalacji w innych technologiach niż fotowoltaiczna.

W sumie na koniec września działało 705 227 mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosiła 4757,8 MW. Oznacza to, że ponad 99,9 proc. prosumentów wykorzystywało do produkcji energii panele fotowoltaiczne.

Agencja Rynku Energii odnotowuje także na koniec września 243 mikroinstalacje przyłączone w innych technologiach niż fotowoltaiczna. To 74 mikroinstalacje wodne o mocy 1,3 MW, 73 mikroelektrownie wiatrowe o mocy 0,3 MW, 43 instalacje hybrydowe o mocy 0,6 MW, 30 mikrobiogazowni o mocy 0,4 MW oraz 23 mikroinstalacje biomasowe o mocy 0,1 MW.

Również niemal 100-procentowy udział w energetyce prosumenckiej fotowoltaika posiada, jeśli chodzi o wolumen energii wprowadzanej do sieci.

We wrześniu wszyscy prosumenci wprowadzili do sieci 292 768,3 MWh energii elektrycznej, w tym mikroinstalacje fotowoltaiczne oddały 292 591,8 MWh. Miesiąc wcześniej było to odpowiednio 292 205,8 MWh oraz 291 991,9 MWh, w lipcu z mikroinstalacji do sieci trafiło 378 378,4 MWh energii elektrycznej, z czego z mikroinstalacji PV – 378 135,5 MWh, a w czerwcu było to 433 312,9 MWh i 433 020,6 MWh.

W sumie w pierwszych trzech kwartałach tego roku prosumenci wprowadzili do sieci 2 185 635,3 MWh energii elektrycznej, w tym 99,9 proc. zostało wytworzone w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.