PGE tłumaczy, kiedy prosumenci zachowają prawo do opustów

PGE tłumaczy, kiedy prosumenci zachowają prawo do opustów
pixabay

Już za miesiąc wejdą w życie nowe zasady rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów. Właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy do tego czasu zdążą ze zgłoszeniem przyłączenia do operatora sieci dystrybucyjnej, będą mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach, jednak prosumenci, którzy będą zgłaszać przyłączanie od 1 kwietnia, muszą liczyć się z nowymi warunkami rozliczeń.

W związku z wejściem w życie z początkiem przyszłego miesiąca zapisów nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która została przyjęta przez Sejm pod koniec października, od 1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów.

Z dotychczasowych zasad, czyli rozliczeń w formie opustów, będą mogli korzystać w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii wszyscy prosumenci, którzy zdążą złożyć poprawne zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji najpóźniej w dniu 31 marca.

REKLAMA

Informację na temat nowych zasad funkcjonowania prosumentów zgłaszających przyłączenie do 31 marca i po tej dacie przedstawił największy operator sieci dystrybucyjnych w Polsce – spółka PGE Dystrybucja SA.

PGE Dystrybucja potwierdza, że rozliczanie nowych prosumentów w systemie opustowym przez sprzedawcę energii elektrycznej możliwe jest pod warunkiem złożenia do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Operator podkreśla, że kluczowa dla pozostania nowych prosumentów w dotychczasowym systemie jest data złożenia skutecznego zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie zostanie złożone w formie papierowej, wówczas liczy się data wpływu dokumentu do PGE Dystrybucja, natomiast jeśli zgłoszenie zostanie wysłane w formie elektronicznej, wówczas ważna jest data rejestracji przez systemy informatyczne operatora.

PGE Dystrybucja zaznacza, że w przypadku, gdy zgłoszenie złożone do OSD przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

REKLAMA

Jeżeli w wyznaczonym terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym.

Natomiast prosument, który w terminie 14 dni nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego i będzie mógł być rozliczany już tylko w systemie net-billingu.

PGE Dystrybucja potwierdza ponadto wcześniejsze informacje, które są istotne dla prosumentów rozliczających się w systemie opustów i planujących rozbudowę swojej mikroinstalacji po 31 marca (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu). Wówczas mają zachować oni prawo do korzystania z dotychczasowego mechanizmu.

Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku rozbudowy mikroinstalacji prosument ma obowiązek poinformowania o tym operatora w formie zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Prosumenci, którzy rozpoczną rozliczanie w systemie opustów, będą mieć prawo do przejścia na rozliczenia w nowym systemie net-billingu polegającym na możliwości sprzedaży nadwyżek niewykorzystanej energii do sieci po średniej cenie energii z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca (od połowy 2024 r. będą rozliczani według ceny godzinowej).

Środki ze sprzedaży energii w systemie net-billingu mają być gromadzone w ramach tzw. depozytu prosumenckiego na rachunku prowadzonym przez sprzedawcę energii. 

Natomiast osoby, które zdążą skutecznie zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca, będą mogły korzystać w okresie 15 lat z rozliczeń w formie opustów, oznaczających możliwość pomniejszenia rachunku za energię w w zakresie zużytej energii i zmiennych kosztów dystrybucji – dzięki każdej kilowatogodzinie energii wprowadzonej do sieci – w stosunku 1:0,8 dla systemów o mocy do 10 kW oraz 1:0,7 w przypadku systemów o mocy 10-50 kW. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl