Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę
Energie Agentur

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Implementacja jednego z zawartych w niej przepisów pozwoli wyraźnie zwiększyć nominalną moc elektrowni PV, do których budowy nie będzie wymagane pozwolenie na budowę.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który został upubliczniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obejmuje szereg regulacji dotyczących m.in. biometanu, biogazu, klastrów energii czy gwarancji pochodzenia.

W projekcie nowelizacji pojawia się także przepis, który jest istotny dla krajowego rynku fotowoltaiki. Jeśli nowelizacja ustawy o OZE opracowana przez Ministerstwo Klimatu zostanie uchwalona przez parlament, wyraźnie wzrośnie maksymalna moc instalacji fotowoltaicznych, do których uruchomienia nie będzie wymagane pozwolenie na budowę.

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie progiem, jeśli chodzi o maksymalną moc instalacji, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jest moc 50 kW, a więc pozwolenie nie jest konieczne w przypadku instalacji określanych jako mikroinstalacje. Taki przepis znajduje się w ustawie Prawo budowlane.

Jak zakłada najnowszy projekt regulacji przygotowanych w Ministerstwie Klimatu, ten próg zostanie zwiększony trzykrotnie i pozwolenie na budowę nie będzie konieczne w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW.

Taki zapis, który pojawił się w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, wynika z konieczności implementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) określającej maksymalną moc instalacji fotowoltaicznych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę właśnie na poziomie 150 kW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl