Największy EPC na polskim rynku OZE zmniejszył przychody

Największy EPC na polskim rynku OZE zmniejszył przychody
Onde

Specjalizująca się w wykonawstwie farm fotowoltaicznych i wiatrowych firma Onde odnotowała w pierwszym kwartale tego roku spadek przychodów o 22 proc. względem przychodów z analogicznego okresu ubiegłego roku. W odpowiedzi na ryzyka związane z uzależnieniem od biznesu EPC Onde rozwija swój portfel projektów PV. Pierwsza własna elektrownia fotowoltaiczna ma być zbudowana do końca tego roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku Onde wypracowało przychody w wysokości 179,0 mln zł, tj. o 50,6 mln zł (-22,0%) niższe r/r. Spadek przychodów jest w ocenie spółki przede wszystkim pochodną harmonogramów robót budowlanych, które zostały ułożone tak, że w pierwszych miesiącach br. Onde realizowało i rozliczyło mniej prac niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku grupa odnotowała także presję kosztową, będącą m.in. skutkiem dynamicznie rosnących cen materiałów budowlanych, których zrekompensowanie nie było możliwe ze względu na zakontraktowane z góry wynagrodzenie netto grupy z tytułu realizacji projektów budowlanych. W pierwszym kwartale br. nastąpiło też rozliczenie końcowe kilku projektów, co spowodowało niższą rentowność na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dodatkowo o niecałe 2,0 mln zł (24,1% r/r) wzrosły koszty ogólnego zarządu.

REKLAMA

Jak tłumaczy spółka, jest to wynik zimowego przestoju oraz wyższej w ujęciu nominalnym niż w analogicznym okresie 2021 roku opłaty poniesionej na rzecz podmiotu dominującego (0,9% wartości wystawionych faktur sprzedażowych).

Zyski w dół

W wyniku wspomnianych wyżej czynników zaraportowany wynik EBITDA osiągnął poziom 2,8 mln zł i był o 19,2 mln zł (87,1%) niższy niż oczyszczony wynik wypracowany w analogicznym okresie 2021 roku. Niższe były także zysk operacyjny i zysk netto, które wyniosły odpowiednio 1,0 mln zł i 16 tys. zł. Także wskaźniki marżowości w okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 roku uległy zmniejszeniu. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,9% (spadek o 5,1 pp. r/r).

W ocenie spółki jednymi z najważniejszych wpływających na osiągnięcia biznesowe i wyniki grupy Onde w raportowanym okresie były utrzymująca się presją inflacyjna oraz przerwane łańcuchy dostaw. Na tę sytuację nałożyła się inwazja Rosji na Ukrainę pod koniec lutego br. i jej wielowątkowe następstwa.

Onde podkreśla, że dla branży budowlanej kluczowy był przede wszystkim istotny wzrost cen materiałów budowlanych, np. stali (ważny materiał wykorzystywany przy projektach budowy OZE). Problem stanowiła też dostępność części z nich, w tym brak możliwości składania zamówień z wyprzedzeniem, oraz zmiany cen transakcyjnych w ciągu kilku dni, a w niektórych przypadkach – nawet godzin.

„Wszystkie te zawirowania w pewnym stopniu wpłynęły na wzrost kosztów ponoszonych przez grupę w pierwszym kwartale 2022 roku i mogą mieć wpływ także na przyszłe wyniki oraz marże Onde, jeśli nie uda się wynegocjować z inwestorami aktualizacji wartości wynagrodzenia za realizację poszczególnych projektów” – czytamy w komunikacie spółki.

REKLAMA

Sytuacja finansowa wciąż dobra

Zarząd Onde ocenia, że sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra. Na koniec marca 2022 roku posiadała ona środki pieniężne w wysokości 47,4 mln zł oraz dostępne linie kredytowe i gwarancyjne o wartości 690,8 mln zł oraz 14 mln euro z przeznaczeniem na akredytywę – zapewniające elastyczność w prowadzeniu działalności.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku grupa Onde podpisała 13 nowych kontraktów na lata 2022–2023 o wartości 93,1 mln zł, a od 1 kwietnia 2022 roku do dnia publikacji raportu – kolejne cztery kontrakty o łącznej wartości 91,0 mln zł.

Największy z pozyskanych kontraktów dotyczy kompleksowych robót budowlanych w formule BoS (z wyłączeniem modułów) obejmujących 19 projektów fotowoltaicznych dla E-SUN PV1, E-SUN PV2 i PV Żaganiec. Wartość tego kontraktu to 48,2 mln zł, a ostateczny termin jego realizacji przypada na 22 września 2023 roku.

Rozwój własnego portfela

Odpowiedzią Grupy Onde na obecne wyzwania rynkowe – w tym ryzyko pozyskania mniejszego niż w 2021 roku portfela zleceń na budowę farm wiatrowych i PV od klientów (inwestorów) – ma być rozwój projektów OZE realizowanych na własny rachunek, tj. w modelu develop, build and sell.

Na 31 marca 2022 roku Onde miało projekty o łącznej mocy ok. 836 MW, w tym warunki przyłączeniowe zostały wydane dla projektów o mocy 215 MW.

Budowę pierwszego własnego projektu fotowoltaicznego „Cyranka”, zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim, spółka rozpoczęła w listopadzie 2021 roku. Instalacja o mocy 18 MW ma zostać uruchomiona do końca 2022 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.