Rozpoczęła się budowa największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

Rozpoczęła się budowa największej farmy fotowoltaicznej w Polsce
Budowa farmy fotowoltaicznej w Gubinie. Foto: REMOR SOLAR

{więcej}W zlokalizowanym w województwie lubuskim Gubinie powstanie największa naziemna farma fotowoltaiczna w Polsce. Jej budowa już się rozpoczęła. 

Farma fotowoltaiczna w Gubinie będzie liczyć 1,504 MW i będzie produkować energię, której wolumen wystarczyłby do zaspokojenia potrzeb na energię 350 gospodarstw domowych, a także uniknięcia emisji CO2 – w porównaniu do tradycyjnego wytwarzania energii – o 700 ton rocznie. 

Obecnie największa uruchomiona dotąd farma fotowoltaiczna w naszym kraju działa w Wierzchosławicach (woj. małopolskie). Jej moc wynosi 1 MW. W trakcie realizacji znajduje się jednak już kilka innych projektów o zbliżonej lub większej mocy. 

REKLAMA

Inwestorem w przypadku farmy fotowoltaicznej w Gubinie jest PEG Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin, które realizuje projekt wraz z firmą Smart Green Systems.

Przy budowie instalacji zostanie wykorzystana konstrukcja wykonana ze specjalnej stali ocynkowanej, dostosowana do lokalnych obciążeń śniegiem i wiatrem, bez zastosowania żadnych połączeń spawanych, a więc potencjalnych ognisk korozji. Konstrukcję dostarczy firma Remor Solar. 

Połączenie farmy fotowoltaicznej z oddalonym o 5,4 km punktem zasilania, montaż transformatorów i układów pomiarowych oraz pozostałe prace po stronie AC wykona firma Mazel. 

REKLAMA

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków unijnych – z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 3.2 dotyczącego środowiska i rozwoju OZE („Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”). 

Zdjęcia z realizacji:

foto: REMOR SOLAR

gramwzielone.pl