PGE zweryfikowała, ile ma tracić na prosumentach

PGE zweryfikowała, ile ma tracić na prosumentach
Fotolia

Spółka PGE Obrót, należąca do Grupy PGE, ma ponosić straty liczone w milionach złotych z powodu konieczności rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów korzystających z systemu opustów. W najnowszym raporcie finansowym PGE informuje o aktualizacji wysokości rezerwy z tego tytułu.

W raporcie finansowym za trzeci kwartał 2022 roku Polska Grupa Energetyczna podała aktualną wartość rezerwy na umowy tworzące zobowiązania w związku z koniecznością rozliczeń z prosumentami. Rezerwa na koniec ostatniego kwartału została oszacowana na 18 mln zł.

Rezerwa została rozpoznana na straty przewidziane na 2022 rok. PGE tłumaczy, że jest to okres „w którym można w wiarygodny sposób przewidzieć poziom kształtowania się cen energii”.

REKLAMA

Wartość rezerwy podana przez PGE na koniec trzeciego kwartału jest wyraźnie niższa od wartości, którą grupa podała w raporcie za drugi kwartał 2022 roku. Wówczas rezerwa na rozliczenia z prosumentami została oszacowana na 37 mln zł.

Jak PGE tłumaczy konieczność utworzenia rezerwy związanej z rozliczeniami z prosumentami? Grupa wyjaśnia, że straty dla spółki PGE Obrót wynikają z konieczności rozliczeń z prosumentami korzystającymi z systemu opustów (net-meteringu). Z tego mechanizmu korzystają prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca 2022 roku i później nie zdecydowali się na migrację do nowego systemu określanego jako net-billing. Prawo do korzystania z opustów będzie przysługiwać prosumentom przez 15 lat od rozpoczęcia działalności.

REKLAMA


Obciążenie kosztami usług dystrybucyjnych

PGE informuje, że straty PGE Obrót z powodu rozliczeń z prosumentami korzystającymi z opustów są tym większe, „im większy procent energii elektrycznej wprowadzonej do sieci prosument lub spółdzielnia energetyczna może skompensować zużyciem własnym”.

Tym samym dla energii pobranej z sieci prosument nie ponosi zmiennych kosztów usług dystrybucyjnych. Natomiast spółka obrotu, która jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży usług dystrybucyjnych, musi odprowadzić pełną opłatę za pobraną przez prosumenta energię elektryczną do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Spółki obrotu, pomimo iż nie prowadzą działalności w zakresie usług dystrybucyjnych, są obarczone kosztami z nimi związanymi z uwagi na to, iż są stroną umowy kompleksowej z odbiorcą” – czytamy w raporcie PGE.

PGE nie podaje liczb dotyczących wpływu na działalność spółki PGE Obrót rozliczeń z prosumentami korzystającymi z nowego systemu net-billingu, czyli prosumentami, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 roku. Grupa odnotowuje jednak, że w net-billingu prosumenci będą ponosić pełne opłaty za dystrybucję, podczas gdy w systemie opustów opłaty te częściowo mają obciążać spółki obrotu energią.

Nowe regulacje likwidujące system opustów weszły w życie od 1 kwietnia 2022 roku. Od tej daty obowiązuje system net-billingu oparty o zakup i sprzedaż energii polegający na rozliczaniu energii wartościowo. Od 1 lipca 2022 roku prosument sprzedaje energię według średniej ceny miesięcznej. Wypracowaną nadwyżkę odbiera w ciągu roku, ale ze wszystkimi opłatami zgodnie z taryfą sprzedawcy, a więc płaci też opłaty za dystrybucję (dotąd obciążające sprzedawców energii). Jeśli po roku uzyska nadpłatę, to nie wypłaci więcej niż 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego ta nadpłata dotyczy” – informuje PGE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.