W Cieszanowie na Podkarpaciu powstaje największa farma fotowoltaiczna w Polsce

W Cieszanowie na Podkarpaciu powstaje największa farma fotowoltaiczna w Polsce
Farma fotowoltaiczna w Cieszanowie / materiał inwestora

W położonym w woj. podkarpackim Cieszanowie (powiat lubaczowski) powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW. Po uruchomieniu będzie to największa tego typu instalacja w Polsce. 

Farma fotowoltaiczna powstanie na terenie 4,5 ha i będzie się składać z 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 240 Wp.

Pod koniec października zakończono budowę I etapu farmy fotowoltaicznej, w którym powstała instalacja o mocy 1 MW. 

REKLAMA
REKLAMA

Farmę fotowoltaiczną w Cieszanowie buduje Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY. Na jej realizację inwestor pozyskał dofinansowanie w ramach projektu „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura Techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 17,6 mln zł, przy czym unijna dotacja wynosi 8,5 mln zł, a dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa wnosi 1,5 mln zł. 

Obecnie największą farmą fotowoltaiczną w Polsce jest oddana niedawno do użytku przez firmę AMB Energia farma PV w Kolnie (woj. podlaskie) o mocy 1,84 MW, która wyprzedziła pod względem wielkości oddaną do użytku w III kw. br. przez Energę farmę fotowoltaiczną w Gdańsku (1,6 MW) oraz farmę fotowoltaiczną w Gubinie o mocy 1,5 MW zbudowaną przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin. Pierwszą naziemną farmę fotowoltaiczną w Polsce, o mocy 1 MW, zrealizowała Gmina Wierzchosławice w 2011 r. 

gramwzielone.pl