Parlament Europejski za wycofaniem ceł na chińskie panele PV

Parlament Europejski za wycofaniem ceł na chińskie panele PV
Fot. Johannes Dnaliew, flickr cc

Przedstawiciele głównych grup politycznych w europarlamencie opowiedzieli się za wycofaniem restrykcji w imporcie chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych. Opinia Parlamentu Europejskiego przybliża zakończenie ceł na import paneli „made in China”, co może nastąpić już w grudniu br.

Do 7 grudnia br. Komisja Europejska ma czas na określenie czy wznowi dochodzenie mające wyjaśnić zasadność stosowania ceł antydumpingowych i antysunsydyjnych na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych na teren Unii Europejskiej.

Wznowienie dochodzenia będzie skutkować przedłużeniem ceł – przynajmniej do czasu podjęcia finalnej decyzji, na co Bruksela będzie mieć 15 miesięcy. Jeśli unijni urzędnicy nie zdecydują się jednak na kontynuowanie dochodzenia w tej sprawie, ograniczenia na import produktów PV z Chin wygasną.

REKLAMA

– Wolny handel i środowisko uzupełniają się. Wraz z bardzo ambitnymi celami klimatycznymi unijna polityka handlowa powinna robić wszystko co może, aby pomóc w realizacji tych celów. Jednak przez ograniczanie wolnego handlu i nakładanie wysokich minimalnych cen na import paneli fotowoltaicznych utrudniamy obywatelom i firmom wzięcie udziału w ograniczaniu emisji CO2. Dlatego mam nadzieję, że Komisja Europejska w grudniu utrzyma swoją obietnicę usunięcia ceł antydumpingowych i minimalnej ceny importowej – komentuje poseł PE Christofer Fjellner, pomysłodawca listu do KE wzywającego do usunięcia ograniczeń w imporcie chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych.

W liście zwraca się uwagę, że po wprowadzeniu restrykcji handlowych, co nastąpiło w 2013 r., w Europie znacznie zmalała liczba nowych instalacji fotowoltaicznych oraz miejsc pracy w sektorze PV, a zniesienie ceł przyczyni się – w opinii autorów listu – do zwiększenia liczby nowych instalacji oraz przywrócenia utraconych miejsc pracy.

REKLAMA

W liście czytamy, że od roku 2011 liczba miejsc pracy w europejskim sektorze fotowoltaicznym zmalała z 265 tys. do 120 tys. obecnie, a w 2012 r. łączny potencjał nowych instalacji PV w Europie wynosił 17 GW, podczas gdy w ubiegłym roku spadł do 7 GW. 

Pod koniec ubiegłego miesiąca za zniesieniem ceł opowiedziało się 21 europejskich stowarzyszeń zrzeszających branżę fotowoltaiczną, w tym największa organizacja branżowa w UE, czyli SolarPower Europe.

– Ten bezprecedensowy list od wszystkich głównych grup w Parlamencie Europejskim pokazuje polityczne poparcie dla zakończenia minimalnej ceny importowej w grudniu, jak planowano. (…) List europarlamentarzystów następuje dwa tygodnie po tym, jak 21 krajowych organizacji reprezentujących 80% europejskiej branży solarnej wezwało do zakończenia MIP (ang. Minimum Import Price). Jasne jest, że stosowanie minimalnej ceny importowej powinno zostać zakończone, z korzyścią dla całego europejskiego sektora fotowoltaicznego – komentuje James Watson, CEO SolarPower Europe.

Więcej na temat argumentów zwolenników i przeciwników ceł na chińskie ogniwa i moduły fotowoltaiczne w artykule: 80% europejskiej branży PV za zniesieniem ceł na chińskie panele

Link do listu europarlamentarzystów do KE ws. ceł na chińskie produkty PV

gramwzielone.pl