Dodatkowa dotacja z Mojego Prądu. Jak rozliczyć ją w zeznaniu podatkowym za 2022?

Dodatkowa dotacja z Mojego Prądu. Jak rozliczyć ją w zeznaniu podatkowym za 2022?
Soltech Energy

Osoby, które w ubiegłym roku zainwestowały w domową fotowoltaikę, korzystając z dotacji z Mojego Prądu, mogą uwzględnić poniesione koszty w uldze termomodernizacyjnej. Beneficjentom obecnej edycji Mojego Prądu, którzy złożyli wnioski o dotację przed 15 grudnia ub.r., umożliwiono otrzymanie dodatkowego dofinansowania. Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok, jeśli część dotacji została wypłacona w 2022 roku, a dodatkowe środki zostaną wypłacone w roku 2023? Do tej sprawy odniosło się Ministerstwo Finansów.

Przed końcem 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) ogłosił podniesienie poziomów dotacji na urządzenia objęte dofinansowaniem z aktualnej edycji programu Mój Prąd. Dotacja na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej wzrosła o 2 tys. zł, a magazynu energii elektrycznej – nawet o 8,5 tys. zł.

Wprowadzając wyższe dotacje w Moim Prądzie 4.0, NFOŚIGW obiecał, że także osoby, które wcześniej złożyły wniosek, będą mogły uzyskać dotację o 2 tys. zł wyższą niż wcześniej zagwarantowane dofinansowanie. W tym celu NFOŚIGW ma ponownie przeliczyć koszty kwalifikowane i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą maks. 50 proc. kosztów kwalifikowanych), wypłacona zostanie różnica pomiędzy wcześniej otrzymaną dotacją a tą, jaką otrzymałby wnioskodawca po podwyższeniu poziomu dofinansowania.

REKLAMA

Fundusz w ubiegłym tygodniu rozpoczął informowanie beneficjentów obecnej edycji Mojego Prądu, którzy złożyli wniosek przed podwyższeniem dotacji, o możliwości wypłaty dodatkowych środków.

Ministerstwo Finansów tłumaczy

Wydatki poniesione w ubiegłym roku na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej można uwzględnić w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2022. Należy je jednak pomniejszyć o wysokość otrzymanej dotacji.

W jaki sposób ulgę termomodernizacyjną w związku z wydatkami poniesionymi na montaż PV powinni uwzględnić ubiegłoroczni beneficjenci Mojego Prądu 4.0, którzy teraz zyskali prawo do otrzymania dodatkowej dotacji? Tę sprawę wyjaśniło Ministerstwo Finansów (MF).

W komunikacie wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej MF zauważa, że podwyższenie dotacji może sprawiać problemy przy rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej za 2022 rok. Beneficjent Mojego Prądu może odpisać w ramach tej ulgi koszty pomniejszone o otrzymaną dotację. Jakie wartości należy przyjąć, gdy część dotacji została wypłacona w 2022 roku, a część trafi na konto podatnika dopiero w tym roku?

Ministerstwo Finansów podaje przykład prawidłowego rozliczenia. W przypadku wydatku na instalację fotowoltaiczną wynoszącego w sumie 20 tys. zł i otrzymania w 2022 roku dotacji 4 tys. zł, a w tym roku dodatkowych 2 tys. zł – w zeznaniu podatkowym za zeszły rok będzie można odliczyć kwotę 16 tys. zł. Natomiast wypłata w tym roku dodatkowych 2 tys. zł dotacji powinna zostać uwzględniona w zeznaniu za 2023 rok.

Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny (art. 45 ust. 3a ustawy PIT), dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Otrzymaną w 2023 roku uzupełnioną część dotacji w wysokości 2 tys. zł, stosownie do art. 45 ust. 3a ustawy PIT, podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za 2023 rok, tj. za rok, w którym podatnik otrzymał to świadczenie” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie cytowanym przez PAP.

REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ujęty w tym katalogu jest m.in. zakup „ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem”, a także usługa polegająca na montażu instalacji PV.

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wykonawca instalacji musi być podatnikiem VAT

Podstawą do odliczenia podatkowego na fotowoltaikę jest zakup materiałów, urządzeń i usług udokumentowany fakturą VAT wystawioną nie później niż 31 grudnia roku, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe.

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O, który należy dołączyć do rocznej deklaracji podatkowej.

Tylko za 2020 rok z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, czyli ponad dwa razy więcej niż za 2019 rok.

W deklaracjach podatkowych za 2020 rok w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczono 7,5 mld zł, a w zeznaniach za 2019 rok – kwotę 3,2 mld zł.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.