System do nadzoru OZE, magazyny energii i sterownik farm PV

System do nadzoru OZE, magazyny energii i sterownik farm PV

Wyzwania związane z ochroną środowiska, poparte działaniami legislacyjnymi i wymuszane rosnącymi cenami energii oraz technicznymi ograniczeniami w systemach elektroenergetycznych skłaniają do coraz większej uwagi w kwestiach związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Kluczowe elementy dla skutecznego i bezpiecznego działania instalacji OZE:

Magazyny energii

pozwalają na bezpieczne gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej, a co najważniejsze umożliwiają wykorzystanie na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez OZE w godzinach zapotrzebowania lub oddanie jej do sieci w chwili, kiedy jest to najbardziej korzystne. Stabilizują profil generacji źródła, umożliwiają ograniczenie mocy umownej oraz kompensację mocy biernej. Mogą również poprawiać jakość napięcia w sieci, stanowić bufor energii dla odbiorników dużej mocy (np. szybkich stacji ładowania EV) oraz zasilać odbiory wydzielone (praca wyspowa). Magazyn energii to podstawowe urządzenie pozwalające na efektywne wykorzystanie OZE i skuteczną transformację systemu energetycznego.

>> Więcej informacji

 

Cyfrowy system nadzoru OZE EKTIN

umożliwia zarządzanie farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi, zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami. W systemie możliwa jest także wizualizacja i monitoring pracy magazynu energii: ilość wytworzonej przez źródła energii, pobranej z sieci, z OZE i magazynu energii. Dostępne w systemie informacje to kluczowy element optymalnego wykorzystania generowanej energii.

 >> Więcej informacji

 

Sterownik SPV RM

uniwersalny sterownik dla farm PV, kontroluje parametry pracy źródła wytwórczego, pełni rolę sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz regulatora parametrów pracy. Urządzenie jest odpowiedzialne za zbieranie i gromadzenie informacji z urządzeń obiektowych oraz modułów wejść/wyjść, udostępniając je urządzeniom nadrzędnym  i konwerterom protokołów. Urządzenie spełnia wymagania techniczne m.in. związane z regulacją mocy czynnej i biernej ze źródeł OZE oraz monitorowaniem punktu przyłączenia do sieci, zgodnie z wymagania NC RfG oraz IRiESD dla wszystkich.

>> Więcej informacji

 

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

Szymon Piasecki

Menedżer Produktu ds. OZE

Apator SA

kom.: +48 783 830 191

e-mail: szymon.piasecki@apator.com

 

Nowy system do nadzoru OZE, magazynu energii i sterownika farm PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł sponsorowany