Cena energii produkowanej przez prosumentów wyraźnie spadła

Cena energii produkowanej przez prosumentów wyraźnie spadła
Fot. Marufish, flickr cc

Net-billing staje się coraz mniej korzystny dla prosumentów. Kolejna miesięczna cena energii, po której rozliczają się prosumenci korzystający z net-billingu, wyraźnie spadła i jest najniższa w historii tego systemu rozliczeń.

O ile latem zeszłego roku świeżo upieczeni prosumenci, którzy wchodzili do wprowadzonego w ubiegłym roku systemu net-billing, mogli cieszyć się z wysokich stawek za energię wprowadzaną do sieci, o tyle w tym roku wartość energii od prosumentów korzystających z tej formuły rozliczeń wyraźnie maleje, a teraz osiągnęła zdecydowanie najniższy poziom.

Wprowadzony w ubiegłym roku net-billing zakłada rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej przez prosumentów według średnich cen z Rynku Dnia Następnego (RDN) funkcjonującego w ramach Towarowej Giełdy Energii.

REKLAMA

W net-billingu nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów są rozliczane po średniej rynkowej cenie z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Jest to tzw. rynkowa miesięczna cena energii RCEm.

Cena energii coraz niższa

Indeks RCEm jest co miesiąc podawany przez operatora krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Podał on właśnie średnią cenę energii RCEm za poprzedni miesiąc. Cena RCEm za maj wyniosła 381,44 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z wcześniejszego miesiąca o 124 zł/MWh.

Natomiast w porównaniu do dotychczas najwyższej ceny RCEm – za sierpień zeszłego roku (1019,06 zł/MWh) – mamy do czynienia ze spadkiem aż o 637,62 zł/MWh.

Publikując cenę za maj 2023 roku, Polskie Sieci Elektroenergetyczne jednocześnie wprowadziły nieznaczną korektę średnich cen za luty i kwiecień br. Średnia cena za luty została zmniejszona o 0,14 zł/MWh, a cena za kwiecień o 0,23 zł/MWh.

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 roku – były następujące (z uwzględnieniem późniejszych korekt PSE):

REKLAMA

 • czerwiec – 656,04 zł/MWh
 • lipiec – 796,27 zł/MWh
 • sierpień – 1019,06 zł/MWh
 • wrzesień – 710,03 zł/MWh
 • październik – 575,48 zł/MWh
 • listopad – 701,67 zł/MWh
 • grudzień – 723,49 zł/MWh
 • styczeń – 594,59 zł/MWh
 • luty – 668,51 zł/MWh
 • marzec – 509,72 zł/MWh
 • kwiecień – 505,44 zł/MWh
 • maj – 381,44 zł/MWh.

Według ostatnich danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec marca 2023 roku w Polsce było już 1,243 mln prosumentów, a moc posiadanych przez nich mikroinstalacji wzrosła do 9,64 GW.

Wyłącznie w marcu przybyło niemal 14,5 tys. prosumentów, którzy uruchomili mikroinstalacje o mocy 189 MW. Natomiast w całym pierwszym kwartale br. liczba prosumentów wzrosła o 33 tys., a  moc należących do nich mikroinstalacji zwiększyła się w tym czasie o 286,3 MW.

Depozyt prosumencki

Prosumenci, którzy rozliczają się w net-billingu, gromadzą środki zebrane dzięki wysyłaniu nadwyżek energii elektrycznej do sieci na tzw. depozycie prosumenckim. Pieniądze zgromadzone w ramach depozytu mogą zostać wykorzystane do pomniejszenia rachunków za energię pobieraną przez prosumentów z sieci.
.

.
Ważne jest przy tym, aby środki zgromadzone w ramach depozytu prosumenckiego wykorzystać w okresie maksymalnie roku. Środki, które nie zostaną wykorzystane do tego czasu, częściowo przepadną. Zostaną zwrócone przez sprzedawcę energii, z którym prosument ma podpisaną umowę, ale zwrot nie będzie mógł przekroczyć 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego ten zwrot będzie dotyczyć.

Za rok ważna zmiana w net-billingu

Zgodnie z aktualnym prawem średnia miesięczna cena RCEm powinna obowiązywać w rozliczeniach prosumentów objętych net-billingiem jeszcze do połowy przyszłego roku. Od lipca 2024 roku podstawą do rozliczeń stanie się średnia cena godzinowa w ramach Rynku Dnia Następnego.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.