Rząd szykuje zmiany istotne dla inwestycji w farmy fotowoltaiczne

Rząd szykuje zmiany istotne dla inwestycji w farmy fotowoltaiczne
Unsplash

Po przeforsowaniu nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, która może skomplikować proces przygotowania projektów farm fotowoltaicznych, rząd zamierza wdrożyć przepisy idące na rękę inwestorom z rynku PV.

Ostatnio prezydent podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym, która ogranicza podaż terenów, na których będzie można budować farmy fotowoltaiczne bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z nowymi przepisami lokalizowane poza budynkami instalacje OZE będzie trzeba umieszczać – pod warunkiem przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na:

REKLAMA

  • użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych,
  • użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Problemem dla inwestorów będą ponadto zawarte w nowej wersji ustawy o planowaniu przestrzennym przepisy dotyczące tworzenia przez gminy tzw. planów ogólnych. Mają one być gotowe do 2026 r., jednak branża PV obawia się, że w wielu gminach nie uda się przygotować ich do tego czasu, a to skomplikuje proces inwestycyjny.

Deweloperzy PV obawiają się także skrócenia ważności decyzji o warunkach zabudowy do 5 lat.

Rząd szykuje ułatwienia

Inwestorzy z rynku fotowoltaicznego mogą jednak liczyć również na ułatwienia w przygotowaniu projektów PV. Ostatnio parlament uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii zakładającą między innymi podniesienie maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznych z 50 kW do 150 kW, w przypadku których nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Skorzystać na tym powinien zwłaszcza segment instalacji fotowoltaicznych wykonywanych na dachach obiektów handlowych czy fabryk.

Teraz rząd zapowiedział wprowadzenie kolejnych ułatwień w procesie przygotowania projektów fotowoltaicznych. Dotyczą one uzyskania decyzji środowiskowych, które są niezbędne w przypadku planowania większych instalacji PV.

Zgodnie z informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), rząd przygotuje rozporządzenie zmieniające zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

REKLAMA

Planowane zmiany mają między innymi zwolnić część inwestycji w fotowoltaikę z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

Jak tłumaczy KPRM, istnieje potrzeba dokonania zmian w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla tych inwestycji, których cechy przedsięwzięć, ich lokalizacja i rodzaj potencjalnego oddziaływania uzasadnia rezygnację z obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a do takich inwestycji należą instalacje fotowoltaiczne realizowane poza obszarami cennymi przyrodniczo.

Planowane jest usunięcie systemów fotowoltaicznych z zabudowy przemysłowej i magazynowej, w celu przeniesienia do nowo utworzonego rodzaju przedsięwzięć z odrębnie ustaloną dla instalacji fotowoltaicznych wartością progu (powierzchni zabudowy), a następnie dookreślenie sposobu ustalania powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz podwyższenie ich wartości dla przedsięwzięć tego typu realizowanych na obszarach niekwalifikujących się jako cenne przyrodniczo.

Aktualna wartość powierzchni zabudowy, której osiągnięcie powoduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji fotowoltaicznych wynosi:

  • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, które zostały uwzględnione w art. 6 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
  • 1 ha na obszarach innych niż wymienione wyżej.

KPRM podkreśla, że proponowana zmiana ma także na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności dotyczących sposobu obliczania powierzchni zabudowy dla systemów fotowoltaicznych.

Oczekiwanym efektem rekomendowanych zmian jest zliberalizowanie przepisów polegające na zniesieniu wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostających bez wpływu na środowisko, przez wykluczenie ich z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartej w zmienianym rozporządzeniu. Ograniczenie barier prawno-administracyjnych przyczyni się do ułatwienia realizacji tych inwestycji – czytamy w informacji KPRM.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ma zostać przyjęty w ostatnim kwartale 2023 r.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.