Operator ograniczył pracę elektrowni fotowoltaicznych. Przysługuje rekompensata

Operator ograniczył pracę elektrowni fotowoltaicznych. Przysługuje rekompensata
Unsplash

Operator krajowego systemu przesyłowego po raz czwarty w tym roku zarządził ograniczenie pracy elektrowni fotowoltaicznych. Właściciele instalacji, których dotknęły ograniczenia, będą mogli liczyć na rekompensaty.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały komunikat, w którym potwierdziły, że w niedzielę 8 października wydały polecenie zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej z fotowoltaiki w ramach mechanizmu określanego jako redysponowanie nierynkowe. Ograniczenie było spowodowane nadwyżką mocy w sytuacji wzmożonej pracy elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych przy jednoczesnym niższym, weekendowym zapotrzebowaniu na energię w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE).

PSE nie podaje, jaka była skala redukcji. W udostępnianym przez operatora zestawieniu generacji fotowoltaicznej widać, że w południe 8 października elektrownie PV pracowały z mocą sięgającą nawet 7,5 GW. Do tego z dużą mocą wynoszącą około 6 GW pracowały elektrownie wiatrowe.

REKLAMA

Był to czwarty przypadek ograniczenia pracy elektrowni fotowoltaicznych w tym roku. Dotychczas za każdym razem do redukcji pracy elektrowni PV dochodziło w niedziele – najpierw w dniach 23 i 30 kwietnia, a następnie 2 lipca.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że właściciele elektrowni fotowoltaicznych, które zrealizowały polecenie redukcji, mają co do zasady prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania polecenia przez operatora.

PSE informuje, że rekompensata będzie wypłacana na analogicznych warunkach i zasadach, które zostały określone dla redysponowania nierynkowego instalacji PV mającego miejsce w dniach 23 i 30 kwietnia oraz 2 lipca 2023 r.

Jak otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, konieczne jest złożenie wniosku do PSE. Właściciel elektrowni fotowoltaicznej powinien upoważnić spółkę Zarządca Rozliczeń SA do przekazania danych dotyczących systemów wsparcia obowiązujących w odniesieniu do wybranej instalacji PV – jeśli jest ona objęta systemem wsparcia.

Właściciel instalacji powinien ponadto upoważnić operatora sieci dystrybucyjnej do przekazania danych dotyczących wydanych poleceń i wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych instalacjach PV. Kopie upoważnień powinny zostać dołączone do wniosku o rekompensatę.

REKLAMA

Właściciele instalacji PV, którzy złożyli już odpowiednie upoważnienia dla OSD oraz dla Zarządcy Rozliczeń w związku z poprzednimi redysponowaniami nierynkowymi instalacji PV, nie muszą ponownie przekazywać tych upoważnień.

.

.
Rekompensaty mają być wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez dotkniętego redukcją wytwórcę. Konieczne jest przy tym oświadczenie wytwórcy, w którym zrzeka się on innych roszczeń z tytułu tzw. redysponowania nierynkowego objętego wnioskiem. PSE ma regulować płatności w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

Więcej informacji na temat wypłat rekompensat wraz z niezbędnymi dokumentami można znaleźć na stronie PSE pod tym linkiem.

Operator krajowego systemu elektroenergetycznego zaznacza, że z uwagi na wejście w życie ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zmianie uległ wzór wniosku o wypłatę rekompensaty. Aktualny wzór jest dostępny w komunikacie PSE pod tym linkiem.

Korekta: w pierwotnej wersji artykułu podaliśmy błędne wielkości generacji fotowoltaicznej w dniach 7-8 października 2023 r.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.