Przygotowanie instalacji fotowoltaicznych będzie znacznie szybsze

Przygotowanie instalacji fotowoltaicznych będzie znacznie szybsze
Pixabay

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce przyspieszyć proces uzyskiwania zgód na budowę dachowych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowe ułatwienia mają uzyskać magazyny energii, pompy ciepła i urządzenia konieczne do przyłączenia dachowych instalacji PV do sieci.

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawiają się propozycje przepisów mających istotnie ograniczyć czas przygotowania projektów dachowych elektrowni fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła i infrastruktury przyłączeniowej.

Wynika to z konieczności wdrożenia do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577 z 22 grudnia 2022 r. ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej oraz rozporządzenia Rady (UE) 2024/223 z 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2022/2577 – to drugie rozporządzenie przesunęło obowiązywanie preferencji w zakresie przygotowania wybranych projektów OZE o rok – do połowy 2025 r.

REKLAMA

Kierując się wymienionymi rozporządzeniami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpisało do najnowszego projektu nowelizacji ustawy o OZE regulacje dotyczące ułatwień proceduralnych dla montowanych na budynkach instalacji fotowoltaicznych i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia OZE do sieci. Obejmie to także remont, odbudowę, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę instalacji OZE.

Tak skrócą się procedury

Dla ww. typów instalacji resort klimatu proponuje skrócenie obowiązujących maksymalnych terminów postępowań dotyczących:

  • wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (termin wydania określono na 45 dni),
  • wydania warunków przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej (termin wydania określono na 30 dni),
  • wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (termin wydania określono na 30 dni),
  • dokonania wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji (termin wpisania określono na 14 dni),
  • wydania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesji na wytwarzanie ciepła, lub koncesji na magazynowanie energii elektrycznej (termin wydania określono na 30 dni).

Autorzy projektu nowelizacji ustawy o OZE zaznaczają, że z zakresu przepisu dotyczącego skrócenia terminu na wydanie warunków przyłączenia dla montowanych na budynku instalacji fotowoltaicznych, wyposażonych albo niewyposażonych w magazyn energii, wyłączono instalacje, dla których obowiązujące przepisy przewidują jeszcze krótsze terminy na wydanie tych warunków (należące do V i VI grupy przyłączeniowej) lub gdy termin jest równorzędny (należące do IV grupy przyłączeniowej).

Ponadto w zakresie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub koncesji na magazynowanie energii elektrycznej autorzy projektu nowelizacji ustawy o OZE określili 30-dniowy termin na jej wydanie dla: montowanych na budynku instalacji OZE wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW lub położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 MW oraz dla pomp ciepła o mocy zainstalowanej cieplnej przekraczającej 5 MW.

Ministerstwo podkreśla, że planowane skrócenie procesu budowy lub modernizacji instalacji OZE, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz pomp ciepła o mocy do 50 MW stanowi „realizację nadrzędnego celu publicznego oraz jest uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu”.

REKLAMA

Farmy fotowoltaiczne bez dodatkowych ułatwień. Dlaczego?

Z przygotowanych ułatwień Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wyłączyć montowane na gruncie farmy fotowoltaiczne. Jak to uzasadnia?

Ministerstwo tłumaczy, że wprowadzane ułatwienia mają objąć tylko dachowe instalacje fotowoltaiczne, co wynika z brzmienia unijnych przepisów. Zgodnie z nimi kraje członkowskie powinny „zapewnić znacznie szybsze procedury wydawania zezwoleń w celu znacznego przyspieszenia tempa instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną na sztucznych konstrukcjach, które są na ogół mniej złożone niż instalacje na gruncie”.

Unijne rozporządzenie zakłada ponadto, że „państwa członkowskie mogą wyłączyć niektóre obszary lub konstrukcje z zakresu stosowania przepisów ze względu na ochronę dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub z przyczyn związanych z interesami obrony narodowej lub ze względów bezpieczeństwa”.

Zdaniem resortu klimatu „względy środowiskowe oraz konieczność zrównoważonego wykorzystania przestrzeni (w tym gruntów rolnych) mieszczą się w pojęciu bezpieczeństwa i są przesłanką do rozumienia, że intencją rozporządzenia jest ograniczenie uproszczeń proceduralnych do montowanych na budynkach instalacji OZE”.

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii zawierający opisane wyżej propozycje zmian przepisów w ubiegłym tygodniu trafił do konsultacji publicznych, które powinny zakończyć się 25 czerwca. Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.