Dorzecze Wisłoki: instalacje PV o mocy ponad 800 kW

Dorzecze Wisłoki: instalacje PV o mocy ponad 800 kW
Instalacja fotowoltaiczna na dachu pływalni w Jaśle. Fot. FreeVolt

Czterdzieści pięć obiektów mieszczących się na terenie dwudziestu dwóch gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego zyska w najbliższym instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej 802,1 kWp. To jeden z największych tego rodzaju projektów w Polsce, jest realizowany na obszarze 2 tys. km2 zamieszkałym przez ok. 280 tys. osób.

Koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 3,8 mln zł netto i w głównej mierze opiera się na środkach pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Resztę – ok. 25 procent wartości inwestycji – dołożyły lokalne gminy. 

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na obiektach użyteczności publicznej, m.in. na basenach w Jaśle, a także w gminach Czarna i Dębica, jak również na oczyszczalniach ścieków w Szerzynach, Szebniach i Trzcinicy

REKLAMA

Projekt jest realizowany dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, utworzonego w wyniku inicjatywy lokalnych samorządów. Ich dotychczasowa współpraca pozwoliła na realizację przedsięwzięć o wartości ponad 340 mln zł.

REKLAMA

Instalacja odnawialnych źródeł energii poprawi jakość życia mieszkańców naszych gmin, przyczyni się także do większej ochrony środowiska oraz podniesienia jakości ekonomicznej rodzin. Ponadto spowoduje niższe koszty energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej, a przy tym – co jest niezwykle istotne – zwiększy świadomość istnienia rozwiązań OZE. Chcemy zaszczepić wśród naszych mieszkańców modę na energię odnawialną, jako alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania domów – wylicza zalety inwestycji Maria Lignar, dyrektor biura Związku.

Za realizację projektu odpowiada wyłoniona w drodze przetargu firma FreeVolt z Bydgoszczy, która w instalacjach wykorzysta produkowane przez siebie moduły, w tym także te w technologii glass-glass.

Zakończenie projektu powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

red. gramwzielone.pl