Cła na chińskie panele fotowoltaiczne krócej?

Cła na chińskie panele fotowoltaiczne krócej?
Fot. Gideon Benari, flickr cc

Komisja Europejska ma wkrótce podjąć finalną decyzję na temat ewentualnego przedłużenia karnych ceł na import do UE chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych. Bruksela wcześniej zasygnalizowała, że cła przedłuży, jednak mogą one zostać zakończone wcześniej niż planowano.

KE powinna podjąć finalne decyzje na temat ewentualnego przedłużenia ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych, którym od 2013 r. podlega import modułów fotowoltaicznych od producentów z Chin nieobjętych tzw. porozumieniem cenowym.

Porozumienie cenowe zwalnia z ceł, jednak wprowadza na objętych nim chińskich producentów zastrzeżenia, z których kluczowe to utrzymanie minimalnej ceny importowej – ograniczając w ten sposób konkurencyjność chińskich firm.

REKLAMA

Niedawno Komisja Europejska zasygnalizowała, że będzie dążyć do przedłużenia stosowanych od kilku lat restrykcji w imporcie do Unii Europejskiej chińskich modułów fotowoltaicznych. 

Jeśli tak się stanie, restrykcje celne zostaną przedłużone na kolejne dwa lata. To okres krótszy niż w przypadku podobnych regulacji, które w Unii Europejskiej są wprowadzane z reguły na pięć lat.

Reuters informuje tymczasem, że nowy okres obowiązywania ceł antydumpingowych może zostać jeszcze skrócony – z 24 miesięcy do 18 miesięcy. Tak ma wynikać z nowej propozycji KE, która chce ponadto, aby po jego upływie restrykcje celne zostały zakończone.

REKLAMA

Finalne decyzje będą zależeć od krajów członkowskich, a te są mocno podzielone w kwestii ceł, co pokazały ostatnie głosowania przeprowadzone podczas spotkania reprezentujących państwa członkowskie UE ekspertów ds. handlu.

Przedstawiciele 18 państw UE opowiedzieli się za zniesieniem ceł antydumpingowych, 5 wstrzymało się od głosu, a 4 było za utrzymaniem ceł. Odbyło się również głosowanie ws. ceł antysubsydyjnych, którym podlega również import chińskich modułów fotowoltaicznych nieobjętych tzw. porozumieniem cenowym. Przeciwko utrzymaniu tych ceł byli przedstawiciele 14 państw UE, podczas gdy do odrzucenia propozycji KE potrzeba było 15 głosów

Obecnie obowiązujące cła antydumpingowe wynoszą przeciętnie 64,9 proc., a antysubsydyjne – 11,5 proc.

Komisja Europejska niezależnie od decyzji w tej sprawie zapowiedziała obniżenie minimalnej ceny importu chińskich modułów fotowoltaicznych do UE, która musi być póki co stosowana w przypadku producentów z Chin, którzy pozostają we wprowadzonym w 2013 r. tzw. porozumieniu cenowym, mając w ten sposób prawo do importu do UE swoich produktów z pominięciem karnych ceł – ze stosowanego dotychczas poziomu 0,56 EUR/W do 0,46 EUR/W.

Ta zmiana ma odzwierciedlać odnotowany w ubiegłym roku na globalnym rynku solarnym znaczący spadek cen paneli fotowoltaicznych. 

Jak sygnalizuje Reuters powołujący się na źródła w Komisji Europejskiej, możemy spodziewać się dalszej redukcji minimalnej ceny importu modułów PV obowiązującej chińskich producentów objętych porozumieniem cenowym.

red. gramwzielone.pl