Tak TGE chce zwiększyć płynność na giełdzie energii

Tak TGE chce zwiększyć płynność na giełdzie energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Niezależnie od wdrażanego z początkiem 2019 r. pełnego, giełdowego obliga na handel energią elektryczną, Towarowa Giełda Energii wprowadza nowe mechanizmy mające przyczynić się do zwiększenia płynności na rynku hurtowym energii. Nowe rozwiązania TGE będzie wdrażać już od początku 2019 r.

Od 1 lutego 2019 r. Towarowa Giełda Energii uruchomi program poprawy płynności zakładający wprowadzenie nowego modelu animacji skierowanego do uczestników obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora.

Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję animatora na TGE przed ryzykami rynkowymi, a także ma zachęcić do efektywnego animowania poprzez udział w comiesięcznym konkursie na najlepszego animatora.

REKLAMA

TGE podaje, że wprowadzenie programu poprawy płynności jest efektem wielomiesięcznej dyskusji z uczestnikami rynku, a także dokonanych uzgodnień z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem funkcji animatora Giełdy.

Rozwiązania wdrażane przez TGE mają zapewnić, że z chwilą uruchomienia nowego modelu umów, oferta TGE w zakresie animowania będzie publiczna, także pod kątem wszelkich szczegółowych parametrów produktów giełdowych, w tym maksymalnych spreadów oraz wysokości obniżek opłat transakcyjnych.

Każdy z członków będzie podpisywał umowę na animowanie danego produktu na identycznych warunkach. Podmiot pełniący funkcję animatora, w zależności od wpływu na obrót, będzie otrzymywał obniżkę opłat transakcyjnych dla produktów animowanych w wysokości 50 proc., 75 proc., a w przypadku zamknięcia otwartej w danym miesiącu pozycji aż do 97,5 proc., co przy obecnej opłacie 0,04 zł/MWh stanowi obniżkę do 0,001 zł/MWh.

Kolejny z proponowanych mechanizmów, tzw. Fast Market, jest rozwiązaniem przewidzianym w ramach umów z animatorami. Jak zapewnia TGE, charakteryzuje się on możliwością rozszerzenia maksymalnych spreadów wszystkich animatorów działających na danym instrumencie na czas do końca danej sesji, pod warunkiem, że wystąpiła na niej znaczna zmienność cenowa. W takiej sytuacji maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie.

Z kolei wdrażany przez Giełdę program „Najlepszy Animator” ma na celu zachęcenie uczestników rynku do zwiększenia aktywności w zakresie animowania rynku. Podstawowym założeniem jest prowadzenie dla każdego miesiąca kalendarzowego rankingu najlepszych animatorów w zakresie kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz. Program przewiduje premiowanie najlepszych wyników poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej wysokości 20 tys. zł miesięcznie. Program łączy się z obniżką opłat związaną z pełnieniem funkcji animatora rynku.

REKLAMA

– Nowy model animacji stanowi podstawę programu poprawy płynności. Uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem roli animatora rynku prowadzone były podczas wielu konstruktywnych spotkań. W trakcie rozmów skupialiśmy się nie tylko na zaproponowaniu atrakcyjnej oferty komercyjnej dla animatorów, ale przede wszystkim na stworzeniu mechanizmów ograniczających ich ryzyka rynkowe, wynikające z prowadzonej na Giełdzie animacji. Animator może dodatkowo liczyć na ograniczający nadmierną dzienną zmienność cen transakcyjnych mechanizm widełek statycznych i dynamicznych oraz możliwość skorzystania ze zwiększonej ilości przyznanych dni urlopu od animacji. Wydaje się, że zamierzony cel został wspólnie osiągnięty i jest wyrazem osiągniętego konsensusu w zasadniczych kwestiach – komentuje Piotr Listwoń, weiceprezes ds. operacyjnych TGE.

Program „Maker-Taker”

Wdrożenie powyższych rozwiązań ma nastąpić z początkiem lutego 2019 r., natomiast już 1 stycznia TGE uruchamia pilotażowy program „Maker-Taker”, mający na celu poprawę płynności obrotu poprzez zawężenie różnic w cenach najlepszych ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu giełdowego.

System polega na obniżeniu opłat transakcyjnych o 50 proc. dla inicjatorów transakcji w ramach działalności na rachunek własny dla instrumentów terminowych z dostawą energii elektrycznej.

– W toku dyskusji prowadzonej z członkami giełdy oraz Towarzystwem Obrotu Energią dotyczącej poprawy płynności obrotu, zrezygnowano z początkowych postulatów uczestników rynku, tj. wprowadzenia opłat degresywnych, na rzecz mechanizmu wspierającego podmioty inicjujące transakcje. TGE zamierza wnikliwie przeanalizować efekty programu, a w przypadku potwierdzenia jego pozytywnego oddziaływania na rynek, rozważy możliwość jego kontynuowania na obecnych lub zmodyfikowanych zasadach – komentuje Grzegorz Żarski, dyrektor Biura Rozwoju i Analiz w TGE.

Skuteczność „Maker-Taker” ma być oceniana przez TGE w okresach kwartalnych na podstawie analiz wpływu programu na płynność obrotu w czasie jego obowiązywania oraz z uwzględnieniem efektywności obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.