Rekompensaty za podatek od elektrowni wiatrowych sięgną 524,4 mln zł

Rekompensaty za podatek od elektrowni wiatrowych sięgną 524,4 mln zł
Vestas

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy, która ma na celu uruchomienie wypłat zaległego podatku od elektrowni wiatrowych. Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rządowy projekt zakłada wypłatę gminom rekompensat z powodu strat poniesionych w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływającej na obniżenie ich dochodów z podatku od elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

Do wdrożenia takiej regulacji zobowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2020 r. (sygn. K 4/19), w którym TK orzekł niekonstytucyjność art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konkretnie chodzi o niekonstytucyjność przepisu łamiącego zasadę nieretroakcji.

Trybunał Konstytucyjny zobowiązał ustawodawcę do opracowania regulacji rekompensującej gminom straty poniesione w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływającej na obniżenie ich dochodów z podatku od elektrowni wiatrowych.

Konsekwencją orzeczenia TK jest przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt ustawy, która ma doprowadzić do wypłaty rekompensat z tytułu utraty wpływów z opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Wypłaty rekompensat mają nastąpić w 2022 r., a rząd przeznaczy na nie kwotę 524,4 mln zł.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór będzie stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrzy wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy.

Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty środki trafią na rachunek bankowy gminy.

REKLAMA

Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister klimatu i środowiska.

Kto otrzyma rekompensaty?

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, podmiotami uprawnionymi do uzyskania rekompensat mają być gminy, które wskutek zmiany przepisów z mocą wsteczną utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych, który został ustalony i pobrany w wymiarze zgodnym z przepisami obowiązującymi w dniu 1 stycznia 2018 r. (czyli na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie ustawy).

Zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych, która została wdrożona w połowie 2018 roku, była w pewnym sensie kompromisem. Przyjmując ją, rząd przyznał się poniekąd do błędnych przepisów wprowadzonych w tzw. ustawie antywiatrakowej z 2016 roku, w wyniku których od 2017 r. gminy zaczęły nakładać wyższe podatki na operatorów farm wiatrowych – mimo, że poszczególne ministerstwa unikały wówczas potwierdzenia słuszności takiej praktyki.

Ostatecznie ówczesne Ministerstwo Energii zaproponowało regulację wdrożoną w uchwalonej w połowie 2018 r. nowelizacji ustawy o OZE, która przywracała niższy podatek retroaktywnie, ze skutkiem od początku 2018 roku.

W efekcie od 1 stycznia 2018 r. przywrócono opodatkowanie wyłącznie elementów budowlanych elektrowni wiatrowych. Przy tym nie zdecydowano się na podobną zmianę w stosunku do podatku naliczonego za 2017 r., czyli w pierwszym roku, w którym obowiązywało wyższe opodatkowanie.

Ta zmiana oznaczała uszczuplenie budżetu samorządów, na terenie których ulokowano farmy wiatrowe i dla których przepisy uchwalone w 2016 roku oznaczały możliwość zwiększenia dochodów z tytułu opodatkowania wiatraków.

Teraz, jeśli przyjęte przez rząd przepisy zostaną uchwalone przez parlament, na wypłątę rekompensat będzie mogło liczyć w sumie około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.