Wirtualni prosumenci dostaną minimum 10 proc. mocy farm wiatrowych

Wirtualni prosumenci dostaną minimum 10 proc. mocy farm wiatrowych
Anna Moskwa

Rada Ministrów wczoraj przyjęła poprawkę do projektu ustawy mającej zliberalizować przepisy blokujące rozwój nowych farm wiatrowych w Polsce. Poprawka zakłada obowiązkowy udział w produkcji energii przysługujący mieszkańcom gminy, na terenie której powstała farma wiatrowa, na poziomie minimum 10 proc. Wcześniej minister klimatu Anna Moskwa sygnalizowała, że będzie to 5 proc.

Wczoraj rząd przyjął autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wprowadzone rozwiązanie przewiduje udział lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie umiejscowienie na danym terenie elektrowni wiatrowej.

Autopoprawka zakłada nałożenie na inwestora planującego budowę elektrowni wiatrowej na terenie danej gminy obowiązku wydzielenia co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom objęcia udziału w wytwarzanej energii – w formule prosumenta wirtualnego, która została wcześniej wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródłach energii i z której będzie można korzystać od połowy 2024 roku.

REKLAMA

Prosument wirtualny

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, instytucja prosumenta wirtualnego zapewnia możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii (w tym przypadku z wiatru), przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce zamieszkania.

Prosument wirtualny będzie mógł korzystać z takiego samego systemu rozliczeń jak klasyczny prosument energii odnawialnej, czyli tzw. net-billingu. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z tej sieci – na podstawie wartości energii ustalonej według ceny giełdowej. Rozliczenia energii przeprowadza się z wykorzystaniem indywidualnych kont, tzw. kont prosumenckich, które prowadzą sprzedawcy energii.

REKLAMA

– Dzięki nowym przepisom każdy mieszkaniec gminy będzie mógł – na zasadzie dobrowolności – podpisać z inwestorem umowę i stać się tzw. prosumentem wirtualnym na okres 15 lat – informuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Nowe rozwiązanie zwiększy opłacalność i zmniejszy koszty inwestycyjne w odnawialne źródła energii, które musieliby ponieść mieszkańcy gmin planujący podobne inwestycje samodzielnie – dodaje.

Istotna rola gminy

Resort klimatu wyjaśnia w komentarzu na temat nowej poprawki, że istotne znaczenie w całym procesie będzie miała gmina, której zadaniem będzie określenie liczby mieszkańców potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do umowy z inwestorem. Nowe przepisy mają określać zasady współpracy mieszkańców gminy z inwestorem, a także inwestora z gminą.

Nadal nie jest pewne, kiedy Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

– Naszą intencją jest, żeby ta ustawa była procedowana jak najszybciej. Jesteśmy przekonani do zawartych w niej rozwiązań – zapewnia Anna Moskwa.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.