Raport Komisji Europejskiej: energetyka wiatrowa tańsza niż węgiel, gaz i atom

Raport Komisji Europejskiej: energetyka wiatrowa tańsza niż węgiel, gaz i atom
Statkraft press

W najnowszym raporcie, przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, eksperci z firmy doradczej Ecofys policzyli koszty produkcji energii z węgla, atomu, gazu oraz poszczególnych technologii OZE, z uwzględnieniem tzw. kosztów zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie środowiska czy wpływ danej technologii na ludzkie zdrowie. Najtańszym źródłem energii są lądowe farmy wiatrowe – koszt wytworzenia energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 105 euro/MWh. Dla porównania energetyka węglowa jest nawet dwukrotnie droższa, a koszt produkcji energii waha się między 160 – 230 euro/MWh – informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Niewiele niższe koszty od technologii węglowych wykazuje fotowoltaika (PV) – 217 euro/MWh, chociaż twórcy raportu podkreślają ogromne osiągniecia i dalszy potencjał w zakresie redukcji kosztów tej technologii. Koszt produkcji energii elektrycznej w źródłach gazowych to ok. 129 – 164 euro/MWh, a w elektrowniach jądrowych – ok. 133 euro/MWh.

Twórcy raportu podjęli się również próby oszacowania zakresu interwencji publicznej na rynkach energii w 28 Państwach Członkowskich UE. W 2012 roku, łączna wartość interwencji publicznych w sektorze energii (z wyłączeniem transportu) w UE-28 wyniosła 122 mld € (przedział 120-140 mld euro). Na tą wartość składa się wysokość publicznej interwencji w roku 2012 (113 mld euro) oraz oszacowana wartość historycznego bezpośredniego wsparcia (9 mld euro).

REKLAMA

Najczęściej interwencje przyjmowały formę taryf gwarantowanych (26 mld euro), dotacji inwestycyjnych (13 mld euro) i zwolnień podatkowych (12 mld euro). Ok. 40 mld euro zostało zapłacone przez konsumentów w rachunkach za energię. Wsparcie całego sektora energetycznego w Polsce wyniosło 970 mln euro (niecały 1% całkowitego wsparcia w skali całej UE). Wartość uprawnień do emisji w systemie EU ETS w roku 2012 wyniosła 14 mld euro.

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii największe wsparcie otrzymała energetyka słoneczna – 14 730 mln euro, biomasa – 8 340 mln euro, energetyka wodna – 5 180 mln euro. Porównując energetykę wiatrową do węglowej – technologie te otrzymały wsparcie na takim samym poziomie wynoszącym 10 120 mln euro.

Jak informuje Komisja Europejska powołując się na wyniki raportu, koszty produkcji energii w nowych elektrowniach, bez uwzględnienia subsydiów, dla energetyki węglowej wynoszą obecnie ok. 75 EUR/MWh, a koszt produkcji energii z wiatru, w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricty), jest niewiele wyższy i wynosi 80 euro/MWh. Koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych dzięki zanotowanemu w ostatnich latach wyraźnemu spadkowi cen paneli fotowoltaicznych wynosi już ok. 100-115 EUR/MWh – w zależności od wielkości instalacji. Z kolei koszt produkcji energii w elektrowniach gazowych i jądrowych wynosi ok. 100 EUR/MWh.

Porównanie kosztów produkcji energii dla poszczególnych technologii (wartości przybliżone):

Technologia

Koszt produkcji energii – LCOE

Koszt produkcji energii, uwzględniający koszty zewnętrzne oraz wartość interwencji

Koszty zewnętrzne

Elektrownie węglowe

75 euro/MWh

160-230 euro/MWh

95 euro/MWh

Elektrownie jądrowe

REKLAMA

90 euro/MWh

133 euro/MWh

20 euro/MWh,

Elektrownie gazowe

100 euro/MWh

129-164 euro/MWh

35 euro/MWh

Elektrownie wiatrowe (lądowe)

80 euro/MWh

105 euro/MWh

Poniżej 4 euro/MWh

Elektrownie fotowoltaiczne

90 euro/MWh

217 euro/MWh

20 euro/MWh

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej