Moja Elektrownia Wiatrowa coraz bliżej. Wkrótce nabór wniosków o dotacje

Moja Elektrownia Wiatrowa coraz bliżej. Wkrótce nabór wniosków o dotacje
Guilhem Vellut, flickr cc

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia programu Moja Elektrownia Wiatrowa, z którego będzie można otrzymać dofinansowanie na przydomową elektrownię wiatrową i magazyn energii. Projekt programu zyskał właśnie akceptację kierownictwa NFOŚiGW i został pozytywnie oceniony przez EBI.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) pracuje nad ostateczną wersją programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Jego projekt został zatwierdzony przez zarząd NFOŚiGW, a także uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Była ona niezbędna z uwagi na finansowanie programu z unijnych środków z Funduszu Modernizacyjnego.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa, z planowanym budżetem 400 mln zł, ma być realizowany w latach 2024-2029. Nabór wniosków ma się odbywać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2028 r. lub do wyczerpania środków – poinformował NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania wysłane przez Gramwzielone.pl.

REKLAMA

NFOŚiGW w projekcie programu zaproponował, aby dofinansowaniem zostały objęte domowe turbiny wiatrowe o maksymalnej mocy 20 kW i wysokości 30 m, a także magazyny energii o pojemności co najmniej 2 kWh.

Dofinansowanie na przydomową elektrownię wiatrową – udzielane w formie bezzwrotnej dotacji – ma wynieść nawet 30 tys. zł, ale nie więcej niż 5 tys. zł/kW. Na magazyn energii natomiast założono kwotę dotacji na poziomie 17 tys. zł. Więcej na temat wstępnych założeń programu Moja Elektrownia Wiatrowa w artykule: Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe już w 2024.

NFOŚiGW uwzględni część proponowanych zmian

W ostatecznej wersji Mojej Elektrowni Wiatrowej – w stosunku do ogłoszonego początkowo projektu tego programu – mogą się pojawić zmiany uwzględniające część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

Obecnie trwają prace nad szczegółami programu i jego ostatecznym zatwierdzeniem. Zmiany w programie uwzględniały część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych – informuje w korespondencji z nami Ewelina Steczkowska z NFOŚiGW.

Jakich zmian możemy się spodziewać? NFOŚiGW „częściowo” uwzględnił m.in. uwagi dotyczące maksymalnej wysokości dofinansowywanych turbin wiatrowych. Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii zaproponował, aby zmniejszyć maksymalną wysokość z planowanych 30 m do 5 m.

– Elektrownia wiatrowa o poziomej osi obrotu z łopatami śmigłowymi o wysokości 30 m daje szansę na instalowanie mocy nawet do 20 kW, niosących wiele ryzyk dla otoczenia – czyli wspieramy instalowanie ryzykownych elektrowni do 20 kW, „pozwalając” na ich budowę, a jednocześnie wspieramy (od strony praktycznej, finansowej) instalowanie małych elektrowni do 6 kW, bo wtedy inwestor będzie korzystać z 50-proc. dofinansowania. To powinno być spójne – czytamy w opinii zgłoszonej w konsultacjach przez Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii.

Na razie jednak nie wiadomo, jaka będzie ostatecznie maksymalna wysokość dofinansowywanych turbin wiatrowych. Tej informacji NFOŚiGW nie podał, odnosząc się do zgłoszonych uwag.

Dotacje także na chińskie turbiny wiatrowe?

W programie możemy się spodziewać także ograniczeń dotyczących modeli instalowanych turbin. Jeden z uczestników konsultacji zaproponował wyłączenie z dofinansowania urządzeń pochodzących z Chin. NFOŚiGW informuje, że częściowo uwzględnił tę uwagę, zaznaczył jednak, że nie może wprowadzać zapisów „ograniczających rynek”.

W celu dopuszczenia do programu elektrowni wiatrowych zapewniających odpowiednią jakość zasadne byłoby uwzględnienie jedynie turbin posiadających odpowiednie certyfikaty. Była to jedna z uwag zgłoszonych w konsultacjach. NFOŚiGW odpowiedział jednak, że jest to niemożliwe z uwagi na „brak ustalonego systemu certyfikacji” dla małych elektrowni wiatrowych.

NFOŚiGW przychyla się natomiast do propozycji wprowadzenia kryterium zakładającego montaż instalacji wiatrowej m.in. z uwzględnieniem warunków wiatrowych panujących w danej lokalizacji. Fundusz proponuje w tym celu dodanie odpowiedniego oświadczenia do wniosku – na razie nie wiadomo, jaka ma być jego treść.

Energia na potrzeby gospodarstwa domowego

NFOŚiGW ma się ponadto przychylić do propozycji zniesienia ograniczenia dofinansowania do mikroinstalacji wiatrowych zasilających budynki mieszkalne, w których na co najmniej 20 proc. powierzchni prowadzona jest działalność gospodarcza. Fundusz zaznacza jednak, że energia z przydomowych turbin powinna być wytwarzana na potrzeby własne gospodarstwa domowego, a nie prowadzonej działalności gospodarczej (NFOŚiGW podkreśla, że program nie zostanie ograniczony tylko do inwestycji realizowanych w obrębie budynków jednorodzinnych).

REKLAMA

Fundusz pozytywnie odniósł się także do uwagi, zgodnie z którą moc mikroinstalacji wiatrowej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Uczestnik konsultacji zaproponował, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii pobranej z sieci w tym samym okresie rozliczeniowym.

NFOŚiGW: Ulga termomodernizacyjna obejmie małe turbiny

W uwagach do propozycji zgłoszonych w konsultacjach NFOŚIGW odnosi się do kwestii odliczenia kosztów związanych z instalacją przydomowej turbiny wiatrowej w ramach ulgi podatkowej. To na razie nie jest możliwe, ale według zapewnień Funduszu ma się to zmienić.

Prognozowane są zmiany zapisów dotyczących ulgi i rozszerzenie jej o instalacje wiatrowe – informuje NFOŚiGW.

Zgodnie z treścią projektu programu dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych – z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej.

Za mało czasu na przygotowanie programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w odpowiedzi do zgłoszonych uwag odnosi się także do wątpliwości dotyczących trybu przygotowania programu. Fundusz tłumaczy, że „ze względu na krótkie terminy aplikowania o środki na wdrożenie programu Moja Elektrownia Wiatrowa był zmuszony do podjęcia szybkich działań i sprawnej realizacji”.

Fundusz broni ponadto Mojej Elektrowni Wiatrowej w obliczu szerokiej krytyki, z którą spotkał się ten program po ogłoszeniu jego założeń. – Program stanowi odpowiedź na docierające do NFOŚiGW sygnały o potrzebie wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i będzie możliwy do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych jest mocno ograniczona bądź niemożliwa – ocenia NFOŚiGW.
.

.

Nabór wniosków już wkrótce

Program Moja Elektrownia Wiatrowa w ostatecznej formie - oraz wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami - mają być dostępne na stronie Funduszu jeszcze przed ogłoszeniem naboru wniosków. Nabór ma się rozpocząć w drugim lub trzecim kwartale br.

Na razie nie wiadomo natomiast, kiedy NFOŚiGW planuje uruchomienie kolejnego naboru w ważniejszym programie dla krajowego rynku energetyki prosumenckiego, jakim jest Mój Prąd. Nie są też znane kluczowe warunki uzyskania dofinansowania w tym programie. Wiadomo jedynie, że budżet szóstej edycji Mojego Prądu ma wynieść 400 mln zł. To tyle samo, ile wyniesie budżet Mojej Elektrowni Wiatrowej.

Kiedy zwróci się przydomowa turbina wiatrowa?

Projekt programu Moja Elektrownia Wiatrowa spotkał się z wieloma krytycznymi opiniami ekspertów, którzy podawali w wątpliwość sens dofinansowania inwestycji w przydomowe turbiny wiatrowe.

Wśród nich są analitycy Fundacji Instrat, którzy przedstawili wyliczenia pokazujące długie okresy zwrotu z inwestycji w małe turbiny wiatrowe. Więcej na ten temat w artykule: Inwestycja w małą turbinę wiatrową może się nie zwrócić – Instrat.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.