Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe już w 2024

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe już w 2024
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Moja Elektrownia Wiatrowa to nowy rządowy program zakładający dofinansowanie inwestycji w przydomowe turbiny wiatrowe. Osoby instalujące przydomowy wiatrak będą mogły również otrzymać dofinansowanie na magazyn energii.

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ostatnich dniach sygnalizowało uruchomienie dofinansowania na montaż domowych elektrowni wiatrowych. Teraz wiadomo, że te urządzenia nie zostaną włączone do programu Mój Prąd, w którym można pozyskać dotacje na szereg urządzeń umożliwiających prosumentom własną produkcję i autokonsumpcję energii w domach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił założenia programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Jego celem jest wsparcie inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe, a więc urządzenia, które wcześniej nie były obejmowane rządowymi programami dofinansowania dla prosumentów.

REKLAMA

Kilkudniowe konsultacje

NFOŚiGW ogłosił wstępne założenia programu Moja Elektrownia Wiatrowa, nie dał jednak okazji zbyt wielu osobom do zgłoszenia uwag, nie informując szerzej o przeprowadzonych konsultacjach.

Konsultacje programu ruszyły 29 stycznia i potrwały tylko kilka dni. Kończą się dzisiaj, a Narodowy Fundusz zamieścił informacje o nowym programie na głównej stronie dopiero w piątek 2 lutego (wcześniej konsultacje zostały ogłoszone na stronie NFOŚiGW wyłącznie w zakładce Fundusz Modernizacyjny).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Z informacji przekazanych przez NFOŚiGW wynika, że budżet programu Moja Elektrownia Wiatrowa wyniesie 400 mln zł. Zostanie on sfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego.

Pieniądze z programu mogą trafić do prosumentów inwestujących w przydomowe wiatraki o maksymalnej mocy 20 kW i wysokości maks. 30 m. Warunkiem jest produkcja energii na własne potrzeby. Dofinansowanie można otrzymać także na współtowarzyszący turbinie wiatrowej magazyn energii o minimalnej pojemności 2 kWh.

Urządzenia objęte dofinansowaniem będą musiały być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Dofinansowanie na przydomowe elektrownie wiatrowe będzie można otrzymać pod warunkiem wcześniejszego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Jaka będzie wysokość dotacji?

Dofinansowanie w programie Moja Elektrownia Wiatrowa będzie przyznawane w formie dotacji w maksymalnej wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu domowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii.

Z opublikowanych założeń programu wynika, że dotacja na domową turbinę nie będzie mogła być wyższa niż 30 tys. zł (maks. 5 tys. zł/kW). Natomiast dotacja na magazyn energii nie będzie mogła przekroczyć 17 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej (maks. 10 proc. kosztów kwalifikowanych).

REKLAMA

Kto może otrzymać dotacje?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

Beneficjent programu powinien wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i – w przypadku instalacji on-grid – posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Możliwe jest jednak także dofinansowanie na instalacje off-grid, czyli niepodłączone do publicznej sieci dystrybucyjnej.

Z udziału w programie Moja Elektrownia Wiatrowa wykluczy pozyskanie na daną inwestycję wsparcia z innych środków publicznych (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

Gdzie nie można zainstalować turbiny i magazynu?

Mikroinstalacja wiatrowa i magazyn energii objęte dofinansowaniem powinny być zlokalizowane na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której położony jest budynek mieszkalny.

Dofinansowania nie będzie można otrzymać na inwestycje realizowane na/przy budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, budynkach letniskowych lub budynkach gospodarczych. Dofinansowanie nie zostanie przyznane w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Beneficjent programu Moja Elektrownia Wiatrowa będzie zobowiązany do eksploatacji dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.
.

.

Kiedy będzie realizowany program Moja Elektrownia Wiatrowa?

Zgodnie z udostępnionym projektem program Moja Elektrownia Wiatrowa ma być realizowany w latach 2024-2029. Podpisywanie umów ma być możliwe do końca 2028 r., a wydatkowanie środków - do końca 2029 r.

NFOŚiGW nie podał na razie daty startu naboru. Projekt programu Moja Elektrownia Wiatrowa ma zostać na razie przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.