Enea traci przez ustawę o inwestycjach wiatrowych

Enea traci przez ustawę o inwestycjach wiatrowych
Fot. Enea

Enea przedstawiła informację w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku. Wynika z niej, że na obniżenie wyniku Enei w tym okresie miał wpłynąć w dużej mierze odpis aktualizacyjny w sektorze energii odnawialnej.  

Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Enea miały wynieść w pierwszej połowie br. 5,599 mld zł, przy EBITDA na poziomie 1,207 mld zł, EBIT wynoszącym 611 mln zł oraz zysku netto 471 mln zł.

W przypadku Enea SA przychody miały sięgnąć w tym czasie 2,736 mld zł, EBITA wyniosła 23 mln zł, EBIT sięgnął 22 mln zł, a zysku netto był na poziomie 539 mln zł.

REKLAMA

Enea wskazuje, że na te wyniki negatywny wpływ miało m.in. jednorazowe zdarzenie związane z utworzeniem odpisu aktualizacyjnego bilansową wartość aktywów z obszaru zajmującego się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.

W komunikacie podkreśla się, że odpis został utworzony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

W Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea, na łączną kwotę 42 mln zł.

Enea informuje jednocześnie, że ostateczne wyniki finansowe za I półrocze br. zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Enea, którego publikację zaplanowano na 26 sierpnia 2016 roku.

Enea posiada relatywnie najmniejsze aktywa wiatrowe wśród państwowych koncernów energetycznych, w które ostatnio przyjęte regulacje dla sektora wiatrowego uderzają jeszcze bardziej.  

W maju br. Enea Wytwarzanie oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. W skład Enei Wytwarzanie wchodzą jeszcze dwie farmy wiatrowe: Darżyno o mocy 6 MW i Bardy o mocy 50 MW oraz 21 elektrowni wodnych o łącznej zainstalowanej mocy 60,43 MW.

gramwzielone.pl