Polenergia przedstawiła wyniki i plany na rynku wiatrowym

Polenergia przedstawiła wyniki i plany na rynku wiatrowym
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna i jednocześnie największy polski prywatny deweloper i operator farm wiatrowych, przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku.

W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 118,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Polenergia zwraca uwagę, że te wyniki uwzględniają farmy wiatrowe Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały jeszcze w 2015 roku, a w zlokalizowanych w woj. dolnośląskim farmach wiatrowych Łukaszów oraz Modlikowice w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin dokonano redukcji kosztów operacyjnych. To miało częściowo zneutralizować negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów.

REKLAMA

Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był wyższy o prawie 8 mln PLN od ubiegłorocznego, co ma wynikać przede wszystkim z aktualizacji w pierwszym kwartale prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment dystrybucji również wykazał poprawę wyników dzięki większym wolumenom dystrybucji i sprzedaży oraz wyższej marży.

– Rok 2016 jest trudny dla całego sektora energetycznego, ze względu niepewność legislacyjną i wprowadzane zmiany w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym sektora OZE. Mimo to, wyniki osiągnięte w I połowie 2016 roku pokazują, że dzięki dywersyfikacji działalności Polenergia jest bardziej odporna na zmiany rynkowe niż firmy działające jedynie w energetyce odnawialnej. Dzisiaj Polenergia skupia się na dostosowaniu swojej działalności i planu rozwoju do nowej sytuacji rynkowej, bazując na posiadanych aktywach z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii. Dużą wagę przykładamy do rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Na pierwszy projekt uzyskaliśmy już decyzję środowiskową – stwierdza Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

REKLAMA

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

W chwili obecnej Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW, będące w końcowej fazie developmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwać mają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym.

Polenergia dodaje, że dla portfela projektów o mocy około 400 MW, w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, została podjęta decyzja o spowolnieniu procesu rozwoju. Spółka podkreśla w komunikacie, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dokończenia tych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Jeszcze w tym roku Polenergia spodziewa się otrzymać kolejną decyzję środowiskową dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026.

red. gramwzielone.pl