Polenergia zmienia strukturę

Polenergia zmienia strukturę
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia

Największa polska prywatna grupa energetyczna i jeden z liderów polskiego rynku OZE poinformował o planie skonsolidowania swoich spółek.

Polenergia Spółka Akcyjna z poinformowała o zamiarze połączenia, jako spółka przejmująca, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergii S.A.

Planowane połączenie ma na celu w szczególności uproszczenie struktury grupy kapitałowej spółki, skutkujące pozostawieniem w niej podmiotów o jasno przypisanych i nie dublujących się funkcjach. Połączenie pozwoli na uproszczenie zachodzących w grupie kapitałowej Spółki procesów decyzyjnych oraz organizacyjnych. Ma ono również na celu ograniczenie kosztów działalności – tłumaczy Polenergia.

REKLAMA

Polenergia S.A. to największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna i jednocześnie największy polski prywatny deweloper i operator farm wiatrowych.

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Obecnie Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW, będące w końcowej fazie rozwoju, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwać mają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym.

REKLAMA

Polenergia podała ostatnio, że dla portfela projektów o mocy około 400 MW, w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, została podjęta decyzja o spowolnieniu procesu rozwoju. Spółka podkreśliła w komunikacie, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dokończenia tych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Jeszcze w tym roku Polenergia spodziewa się otrzymać kolejną decyzję środowiskową dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026.

W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 118,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednocześnie w połowie br. Polenergia informowała o wycenionym na 55 mln zł odpisie aktualizującym wartość posiadanych farm wiatrowych na skutek wprowadzenia niekorzystnych zmian w regulacjach dla sektora wiatrowego.

W komunikacie Polenergia napisała, że „zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia”.

red. gramwzielone.pl