Kehua 2. największym producentem PCS w Chinach

Kehua 2. największym producentem PCS w Chinach

PCS to skrót od Power Conversion System i odnosi się do urządzenia lub zestawu podzespołów, które są odpowiedzialne za zarządzanie przepływem energii elektrycznej między bateriami a odbiorem zasilania. W kontekście systemów bateryjnych PCS jest specjalnie zaprojektowany do konwersji energii prądu stałego (DC) przechowywanej w baterii na energię prądu przemiennego (AC), która może być wykorzystywana przez różne urządzenia i systemy elektryczne.

Kehua na rynku PCS

Jak na jednego z liderów rynku magazynowania energii, zajmującego 2. miejsce w Chinach, Kehua Tech oferuje szereg produktów PCS zaprojektowanych specjalnie dla systemów magazynowania energii w bateriach. Oferowane przez firmę rozwiązania PCS są przeznaczone do różnych zastosowań, w tym do magazynowania energii na skalę sieci energetycznych, komercyjnego i przemysłowego magazynowania energii oraz do magazynowania energii w budynkach mieszkalnych. Produkty PCS firmy Kehua są znane ze swojej niezawodności, wysokiej wydajności i zaawansowanych możliwości sterowania.

Poza PCS Kehua Tech oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań do magazynowania energii, które obejmuje systemy zarządzania bateriami (BMS), systemy zarządzania energią (EMS), falowniki i inne powiązane komponenty.

 

magazyn energii kehua
Kehua Tech

Tendencja do modułowej budowy i specjalizacji PCS

Modułowe systemy PCS (systemy konwersji energii), dostosowane do podstawowych wymagań BESS w zakresie redukcji kosztów i poprawy bezpieczeństwa, mają stać się głównym nurtem w przyszłości. Modułowa konstrukcja PCS może zarządzać akumulatorami magazynującymi energię za pomocą szaf bateryjnych i zapewnia elastyczność, stabilność i zdolność adaptacji.

Modułowe systemy PCS firmy Kehua Tech wpisują się w nowe trendy na rynku magazynów energii.

 

magazyn energii kehua
Kehua Tech

Kehua na rynku globalnym

Kehua Tech ugruntowała swoją silną pozycję na rynku chińskim, a także rozszerzyła swój zasięg na rynki międzynarodowe. Kehua to nr 2 wśród chińskich dostawców PCS na globalnym rynku magazynowania energii w 2023 r. według ESIE2023. Firma była zaangażowana w liczne projekty magazynowania energii na całym świecie, przyczyniając się do integracji energii odnawialnej, stabilizacji sieci i zastosowań związanych z oszczędzaniem energii.

O Kehua

Kehua Tech, od ponad 30 lat zakorzeniona w technologii energoelektroniki, posiada zróżnicowane rozwiązania i bogate doświadczenie projektowe w zakresie: fotowoltaiki, magazynowania energii, mikrosieci, energii wiatrowej i zintegrowanych usług energetycznych.

W zakresie magazynowania energii globalna skumulowana moc zainstalowana urządzeń Kehua Tech przekracza 6,3 GW (5,4 GWh), a produkowane rozwiązania do magazynowania energii AC/DC obejmują pełny zakres mocy od 3 kW do 6900 kW. Firma Kehua Tech osiągnęła 839,71 mln dol. rocznego przychodu w 2022 roku, co stanowi wzrost rok do roku o 16,09%. Globalna wielkość instalacji PV z użyciem sprzętu Kehua przekroczyła 31 GW, co świadczy dużym zaufaniu do marki Kehua.

Na polskim rynku flagowymi seriami produktowymi są falowniki fotowoltaiczne X2 dla domu oraz systemy magazynowania energii iStoragE3. Produkty dla farm fotowoltaicznych to głównie inwertery o mocach 125 kW, 250 kW i 350 kW dedykowane do projektów wielkoskalowych.

Najnowsze rozwiązania do magazynowania energii to system S³-EStore dedykowany dla biznesu. Również najnowsze kontenerowe magazyny energii chłodzone cieczą pozwalają na realizację inwestycji w farmy magazynowe. Szerokie spektrum specjalizacji i bogate doświadczenie w praktycznej aplikacji czynią z firmy Kehua Tech lidera branży energii OZE. Więcej o rozwiązaniach Kehua na stronie: www.kehua.com/Pl/.

 

Kehua – materiał sponsorowany